urszula augustyn - tarnow posel, sejm
2019-04-26

80. posiedzenie Sejmu RP

Podczas 80. posiedzenia Sejmu odbyła się debata nad wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Posłanka Urszula Augustyn jako poseł wnioskodawca uzasadniała wotum.