2015 strazPani Wiceminister Urszula Augustyn wizytowała zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które przeprowadzono w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
Wyjątkowość tych zajęć polega na wykorzystaniu specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeń, w których można - przy zastosowaniu urządzenia do zadymiania, znaków ewakuacyjnych, gaśnic, podgrzewanych drzwi etc. - zademonstrować warunki, jakie występują podczas pożarów wewnętrznych.
Strażak prowadzący zajęcia oprócz przekazania wiedzy teoretycznej, pokazuje również praktyczną stronę zagadnienia – jak wykonać telefon na numer alarmowy, jak rozpoznać, że w pomieszczeniu obok jest pożar, jak reagować na zadymienie, kiedy trzeba ewakuować się na kolanach.
Podstawową ideą zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu „Bezpieczny Dom” jest pokazanie dzieciom i młodzieży, w jak najbardziej realistycznych warunkach, prawidłowych odruchów i zachowań w przypadku wystąpienia pożaru.
Galeria

facebook