phoca thumb l  mg 4666O tolerancyjnej i otwartej szkole rozmawiali w MEN przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii.

– Spotykamy się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy otwarci na współpracę – powiedziała na środowym spotkaniu Urszula Augustyn, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.

W początku spotkania wzięła też udział szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) reprezentowały Ewa Stoecker (członkini zarządu) oraz Natalia Sarata (współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej). Kampanię Przeciw Homofobii (KPH) – Agata Chaber (prezes Zarządu) i Vyacheslav Melnyk (Sekretarz Zarządu).

Punktem wyjścia dyskusji były niedawne wydarzenia z udziałem uczniów – ofiar dyskryminacji.

– Sami niczego nie zrobimy. Nie tylko widzimy problem, ale i chcemy z nim walczyć – zadeklarowała Urszula Augustyn. – Nie ma zgody na dyskryminację – dodała.

Wiceminister edukacji zaznaczyła, że dużym problemem jest brak odpowiedniej reakcji dorosłych na przejawy dyskryminacji uczniów. – Chcemy wpierać nauczycieli, uczyć ich, mówić im wprost: reagujcie – dodała.

Ewa Stoecker z TEA, powołując się na doświadczenia Towarzystwa, przyznała, że wielu nauczycieli angażuje się w działania antydyskryminacyjne. – Wciąż jest ich jednak za mało. Czują się osamotnieni. Dużo jest robione, można robić więcej – dodała.

Takiego samego zdania była szefowa KPH – Agata Chaber. – Rozmawiamy z nauczycielami, większość z nich chciałaby reagować, ale często po prostu się boją. Potrzebują wsparcia – powiedziała.

I takie wsparcie, ale także inne działania MEN nakierowane na szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym działania antydyskryminacyjne, zapowiedziała i przypomniała Urszula Augustyn.

– W przyjętym już przez rząd programie „Bezpieczna+” wprost wpisano działania antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami – powiedziała wiceminister edukacji. – Na problem patrzymy bardzo szeroko. Z działaniami chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów, ale i do dorosłych – rodziców, nauczycieli – dodała.

Członkowie TEA i KPH poprosili, aby MEN przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególny sposób przypomniał, że w szkole nie ma zgody na dyskryminację, homofobię. Zrobimy to.

Minister edukacji narodowej rok szkolny 2015/2016 ogłosiła Rokiem Otwartej Szkoły. W jego ramach także podejmowane będą takie działania.

– Nasze działania wpisują się w Państwa postulaty – powiedziała Urszula Augustyn. Zróbmy coś wspólnie – dodała.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Galeria
 
facebook