Mapa PBDK 2014 23Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, którego projekt przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie dokumentu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu – 27 sierpnia 2015 r. Przyjęcie nowego programu drogowego przez rząd jest planowane we wrześniu 2015 r.

Więcej informacji o Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023

facebook