12 listopada odbyło się 1. posiedzenie Sejmu VIII kadencji, podczas którego nowowybrani posłowie złożyli ślubowanie
facebook