2015 debnoTradycyjnie pod koniec września do Dębna zjechali rycerze z całej Polski oraz Słowacji i Węgier. W XIX edycji Turnieju Rycerskiego „O Złoty Warkocz Tarłówny” wzięli udział między innymi: Zamojska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego, Bractwo Rycerskie św. Jerzego z Wyszehradu, Niepołomickie Bractwo Rycerskie,  Katostwo Nyskie,  Via Cassa – Kosice,  Poczet Świętosława Gryfity, Drużyna Rycerska Jakuba Odrowąża, Stajnia „Sarmacja”, Towarzystwo Szabli i Miecza, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, Konfraternia Rycerska z Krakowa, Agencja Eventów Historycznych "Sarmata".
Rekonstrukcyjne grupy historyczne zaprezentowały pokazy turniejowe, podczas których widzowie mogli obejrzeć prezentację husarii, walki rycerskie, dawne tańce, musztrę czy łucznictwo. Niestety, w tym roku pogoda nie dopisała. Mimo wszystko, turniej  - największa impreza plenerowa w Gminie Dębno zgromadził najbardziej wytrwałych widzów, którym nie przeszkadzał deszcz. Jak każdego roku, zwieńczeniem Turnieju był pokaz sztucznych ogni.
info: http://www.gminadebno.pl/news,2009.html
Galeria
facebook