2015 PaTW Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 7 października 2015 roku odbyła się uroczysta Gala inaugurująca działalność programu PaT połączona z utworzeniem w Małopolsce pierwszej młodzieżowej grupy PaT, premierą spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Sekret” oraz zakończeniem szkolenia eksperckiego PaT. Działanie PaT/E (edukacja) jest integralną częścią programu PaT i jest realizowane w ramach wspólnego projektu Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Więcej o PaT czytaj na http://pat.policja.gov.pl/pat/
Galeria
facebook