pogórskaPosłanka Urszula Augustyn wzięła udziałw uroczystym wpisaniu OSP Pogórska Wola do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśnieczego. Warunki i tryb włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14 września 1998 r.
facebook