2015 MK130 dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkolnictwa artystycznego z całej Polski otrzymało odznaczenia Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Szkolnictwa Artystycznego odbyła się 14 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas uroczystości podsekretarz stanu dr Monika Smoleń wręczyła wybitnym pedagogom Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Urszula Augustyn – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczyła nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięło ponad 200 gości.
facebook