2015 straż20 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe strażaków. Przybyli druhowie z zawodowej straży oraz zastęy ochotników.
Galeria
facebook