20 stycznia odbyła się w Sejmie konferencja pt.  "Zamach na edukację. Stop!". Zgromadziłay się liczne środowiska związane z edukacją, a szczególnie ze szkołami gimnazjalnymi. Przedstawion szereg argumentów przeciwko planowanej przez rząd PiS likwidacji gimnazjów.

Zapis konferencji:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=76BD9F9B0E78B2EDC1257F3F00304DC3#
facebook