Od 27 do 29 stycznia odbywało się 10. posiedzenie Sejmu RP. Posłowie przyjęli ustawę budżetową na 2016r. 
Poprawki zgłoszone przez posłów z Małopolski dotyczyły inwestycji, których przez lata domagali się parlamentarzyści PiS. Dziś to oni mają wpływ na kształt budżetu.
Posłowie Małopolski aproponowali zabezpieczenie środków na prace projektowe i przebudowę drogi nr 75 – Brzesko – Nowy Sącz oraz modernizację drogi nr 73 Tarnów – Szczucin, a także na realizację obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Na tę ostatnią pieniądze były przeznaczone przez poprzedni rząd, co skutkowało ogłoszeniem przetargu (Ustawa o Zamówieniach Publicznych pozwala ogłosić przetarg dopiero po zapewnieniu finansowania). Przetarg jednak nie został dotąd rozstrzygnięty (pierwszy termin zgłaszania ofert upłynął 10 listopada), terminy ulegają przesunięciu, a samorządowcy obawiają się o wykonanie zadania.
Wskazali także jako szczególnie istotne przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły – i zgłosili odpowiednią poprawkę.

Źródłem finansowania zaproponowanych poprawek miały być pieniądze pochodzące ze zmniejszenia wydatków na obsługę długów Skarbu Państwa z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów  finansowych na rynku krajowym.
  Podczas tego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu dot. zmian w systemie edukacji. Posłanka Urszula Augustyn w imieniu Klubu Parlamentarnego PO zwróciła się do posłów z prośbą o skierownie projektu do prac w Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz do wysłuchnaia publicznego.
facebook