niepełnospr3miniNa zproszenie posłanki Urszuli Augustyn do Sejmu RP na spotkanie Parlametarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przybył Pan Andrzej Ziembowski - Konsultant ds. osób niepełnosprawnych Prezydenta Tarnowa. Tematem spotkania była ocena funkcjonowania nowych uregulowań dotyczących kart parkingowych oraz podjęcie inicjatywy wystąpienia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o skierowanie wniosku do Organizacji Narodów Zjednoczonych o ustanowienie Światowego Dnia Dziecięcego Porażenia Mózgowego.
facebook