EPM- Nasze miasto już od kilku lat jest postrzegane w dużej mierze przez pryzmat aktywności młodych osób. Sobotnia sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży jest najlepszym potwierdzeniem, że w młodych tarnowianach jest ogromny potencjał intelektualny i organizacyjny. Rośnie nam kolejne pokolenie ambitnych mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na otaczający ich świat – podkreśla poseł Urszula Augustyn, która wsparła wydarzenie.

 
facebook