2016 zurowaNa początku roku OSP Żurowa wzbogaciła się o nowy terenowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Kosztował on ponad 700 tys. zł i został sfinansowany przez Urząd Gminy w Szerzynach, KG PSP w Warszawie, KW PSP w Krakowie w ramach KSRG, ZG ZOSP RP w Warszawie w ramach NFOŚiGW w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, oraz PKN ORLEN i Fundacji ORLEN – Dar Serc. Posłanka Urszula Augustyn aktywnie wspierała druhów w uzyskaniu dofinansowania. W niedzielę 26.06 br. odbyło się jego uroczyste poświęcenie.
Galeria

facebook