Rada Miasta Tarnowa głosami PiS nie udzieliła prezydentowi Romanowi Ciepieli absolutorium z wykonania budżetu za 2015r, pomiom pozytywnej opinii RIO. "Decyzja pozbawiona jakichkolwiek merytorycznych podstaw. Czysto polityczna" - skomentowała decyzję Rady posłanka Urszula Augustyn.
Żródło: Kurier Tarnowski
facebook