Wystąpienie posłanki Urszuli Augustyn z 22 września 2016 r. na 26. posiedzeniu Sejmu RP.
Informacja bieżąca w sprawie zapowiedzianej w dniu 16 września 2016 r. zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.
facebook