Gabinet CieniPlatforma Obywatelska powołała #GabinetCieni. Posłanka Urszula Augustyn będę odpowiedzialna za recenzowanie poczynań Minister Edukacji Narodowej.

"Edukacja potrzebuje mądrych i wyważonych zmian. Oddzielenia szkoły od polityki, tak aby prawdę historyczną ustalali historycy a nie partie polityczne. Trzeba zwiększyć autonomię szkół. Wzmocnić rolę rodziców. Szkoła ma być otwarta, by wychowywać ludzi twórczych, odważnych, a nie podporządkowanych jednej, słusznej wizji" - powiedziała Urszula Augustyn na Krajowej Radzie Platformy Obywatelskiej.
facebook