Mimo, że z roku na rok jest lepiej, wciąż daleko nam do europejskich standardów bezpieczeństwa drogowego. By to zmienić, by nauczyć wszystkich użytkowników dróg odpowiedzialnego zachowania, konieczna jest wczesna edukacja. Stąd, od kilku lat, systematycznie organizuję i uczestniczę w akcjach propagujących bezpieczne zachowanie.


DD

Współpracuję z Policją, Strażą Pożarną oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnowie. Kilka razy w roku organizujemy różne happeningi, w których w sympatyczny sposób zachęcamy do wpajania dobrych nawyków.

Wraz z tarnowskimi strażakami zrealizowaliśmy program OGNIK – powstało miejsce, w którym najmłodsi uczniowie uczą się bezpiecznych zachowań: w domu, szkole, na drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. OGNIKI powielane są w całej Polsce. To naprawdę cieszy!

dd1
W tym roku z okazji Dnia Dziecka uczestniczyłam w zorganizowanym przez MORD w Tarnowie Bezpiecznym Dniu Dziecka. To była świetna nauka poprzez zabawę, jestem przekonana, że zaprocentuje w przyszłości.

dd2
facebook