Szanowni Nauczyciele!

Za nami rok szkolny wyjątkowy, pełen zawirowań, niejasnych sytuacji i wątpliwych decyzji rządu związanych z systemowymi zmianami w edukacji. Zmianami niepotrzebnymi i szkodliwymi dla nauczycieli oraz uczniów, co zgodnie podkreślają wszystkie niezależne gremia naukowe i specjalistyczne. Taka sytuacja zawsze odbija się niekorzystanie na wszystkich: nauczycielach, wychowawcach, rodzicach i przede wszystkim uczniach. 
Mimo tego, a może tym bardziej DLATEGO - życzę, byście Państwo w spodziewanej nowej rzeczywistości edukacyjnej odnaleźli zapał, radość i siłę do twórczej, aktywnej i odpowiedzialnej pracy zgodnie z waszymi kompetencjami i sumieniem. 
Przyjmijcie wyrazy mojego szacunku i wdzięczności za Waszą pracę i postawę. Życzę udanego wypoczynku, zdrowia, radości oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Urszula Augustyn
            ua1
facebook