19366617 833389046811339 806423844832405082 n

Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Waszego wielkiego święta – zechciejcie przyjąć najserdeczniejsze życzenia.

Jak żadna inna grup zawodowa, to właśnie Wy odpowiadacie za kształt przyszłych pokoleń. Za to, jaka będzie Polska. To Wy, jako nauczyciele, ale i wychowawcy, macie wpływ na młodych ludzi. Na ich rozwój, ich wybory, ich przyszłość. To zaszczyt i jednocześnie wielka odpowiedzialność, z której wywiązujecie się wspaniale. Niech tak zostanie!

Życzę Wam, abyście w jak najlepszych warunkach mogli to Wasze zadanie realizować. Aby okoliczności, jakie wokół edukacji dzieją się obecnie, nie wpłynęły negatywie na Wasz entuzjazm, Wasze zaangażowanie. By był to pozytywny bodziec do dalszej pracy.

W trudnych sytuacjach kształtują się charaktery. Właśnie teraz, w momencie niepewności, niejasności, nieprzygotowanej zmiany, możecie być gwarantem stabilności, podejmować dobre decyzje, zgodne z Waszym własnym rozumieniem nauczania. Nauczania, jako procesu wychowywania wartościowych, otwartych na świat młodych ludzi.

Moim marzeniem oraz celem moich parlamentarnych działań jest, by praca nauczyciela była pracą odpowiednio cenioną i wycenianą. By warunki pracy były godne, a wynagrodzenie adekwatne do odpowiedzialności, zaangażowania i kompetencji.

Życzę Wam siły, wytrwałości i nieustającej wiary w Waszą misję. By praca była pasją i powołaniem. By dawała Wam satysfakcję i sprawiała radość.

Z wyrazami szacunku,
/-/ Urszula Augustyn
 
facebook