phoca thumb l mg 4666O tolerancyjnej i otwartej szkole rozmawiali w MEN przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii.

– Spotykamy się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy otwarci na współpracę – powiedziała na środowym spotkaniu Urszula Augustyn, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.

W początku spotkania wzięła też udział szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) reprezentowały Ewa Stoecker (członkini zarządu) oraz Natalia Sarata (współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej). Kampanię Przeciw Homofobii (KPH) – Agata Chaber (prezes Zarządu) i Vyacheslav Melnyk (Sekretarz Zarządu).

Punktem wyjścia dyskusji były niedawne wydarzenia z udziałem uczniów – ofiar dyskryminacji.

– Sami niczego nie zrobimy. Nie tylko widzimy problem, ale i chcemy z nim walczyć – zadeklarowała Urszula Augustyn. – Nie ma zgody na dyskryminację – dodała.

Wiceminister edukacji zaznaczyła, że dużym problemem jest brak odpowiedniej reakcji dorosłych na przejawy dyskryminacji uczniów. – Chcemy wpierać nauczycieli, uczyć ich, mówić im wprost: reagujcie – dodała.

Ewa Stoecker z TEA, powołując się na doświadczenia Towarzystwa, przyznała, że wielu nauczycieli angażuje się w działania antydyskryminacyjne. – Wciąż jest ich jednak za mało. Czują się osamotnieni. Dużo jest robione, można robić więcej – dodała.

Takiego samego zdania była szefowa KPH – Agata Chaber. – Rozmawiamy z nauczycielami, większość z nich chciałaby reagować, ale często po prostu się boją. Potrzebują wsparcia – powiedziała.

I takie wsparcie, ale także inne działania MEN nakierowane na szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym działania antydyskryminacyjne, zapowiedziała i przypomniała Urszula Augustyn.

– W przyjętym już przez rząd programie „Bezpieczna+” wprost wpisano działania antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami – powiedziała wiceminister edukacji. – Na problem patrzymy bardzo szeroko. Z działaniami chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów, ale i do dorosłych – rodziców, nauczycieli – dodała.

Członkowie TEA i KPH poprosili, aby MEN przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególny sposób przypomniał, że w szkole nie ma zgody na dyskryminację, homofobię. Zrobimy to.

Minister edukacji narodowej rok szkolny 2015/2016 ogłosiła Rokiem Otwartej Szkoły. W jego ramach także podejmowane będą takie działania.

– Nasze działania wpisują się w Państwa postulaty – powiedziała Urszula Augustyn. Zróbmy coś wspólnie – dodała.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
 
2015 PEKPo raz 11 odbwa się Małopolski Festiwal Smaku.
W półfinale odbywającym sie na tarnowskim Rynku gościła Premier Ewa Kopacz i Wiceminister Edukacji Urszula Augustyn.

Małopolski Festiwal Smaku jest najstarszą polską imprezą, promującą unikatowe dziedzictwo kulinarne regionu. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2005 roku w Zakopanem, Tarnowie i Krakowie. Dziś kiermasze produktów lokalnych i towarzyszące im konkursy dla producentów regionalnych specjałów organizowane są każdego lata w Krakowie, Tarnowie, Starym Sączu, Oświęcimiu, Nowym Targu i Miechowie, Wadowicach, Wieliczce.

Małopolski Festiwal Smaku gromadzi każdego roku ok. 200 producentów żywności z całego regionu. W ciągu jedenastu lat trwania wydarzenia 11 małopolskich produktów otrzymało unijny certyfikat, a prawie 150 produktów, których jakość i wyjątkowe walory wynikają z tradycyjnych, stosowanych co najmniej od 25 lat metod produkcji zostało zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
galeria

Żródło: premier.gov.pl
2015 125ospniepołomicePani minister Urszula Augustyn wzięła udział w obchodach 125 rocznicy powstanie OSP w Niepołomicach. Decyzję o utworzeniu straży ogniowej miejscowa podjęła Rada Miejska 13 września 1890 roku.
Podczas uroczystości druchowie otrzymali do dyspozycji nowy samochód do ratownictwa technicznego i aparta prądotwórczy.
galeria

Ostatnio przez Polskę przetoczyła się fala zatruć dopalaczami. Poniżej kilka zdań o działaniach profilaktycznych. Wiem, że to ciągle mało i trzeba szukać kolejnych sposobów by dotrzeć z informacją. Najważniejsze jednak, by "włączać rozum".

1. Edukację związaną z przeciwdziałaniem narkotykom i dopalaczom prowadzimy w programie rządowym "Bezpieczna i przyjazna szkoła ".

2. Wspólnie z MSW i Policją realizowany jest projekt " Profilaktyka a Ty" (PAT), który obejmuje niemal cały kraj - w tym roku dołączymy kolejne dwa województwa. 23 czerwca na Stadionie Narodowym odbyło się spotkanie 11 tys. Liderów tego programu, promującego zdrowy styl życia, bez narkotyków i dopalaczy.

3. Ośrodek Rozwoju Edukacji proponuje nauczycielom i rodzicom informacje dot. problemu. Na stronie ORE jest e- poradnik profilaktyki uzależnień, scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk. Można również korzystać ze szkoleń.

4. Działa telefon zaufania dla dzieci (116 111) i dla dorosłych (800 100 100), którego obsługa informuje o instytucjach, które udzielają konkretnej pomocy. Pracownicy "Telefonu" podejmują także bezpośrednie interwencje (wspólnie z Policją) jeśli dzwoniący znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

5. Współpracowaliśmy z MZ przy realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (weszła w życie 1 lipca), która zawiera otwarty katalog substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia, pozwalający organom ścigania na podjęcie interwencji.

6. Realizowane są programy profilaktyczne, które dofinansowane są za pośrednictwem wojewodów i ich zespołów koordynujących program BiPS.

7. Planujemy na wrzesień duża akcję informacyjną w mediach i zalecenie dla szkół, by obowiązkowo przeprowadzić projekty profilaktyczne we wszystkich placówkach.

8. Realizujemy działania uzupełniające w rządowym programie "Bezpieczna Plus", które wzmacniają profilaktykę uzależnień.


PR1Sygnały o nieprawidłowościach w szkole można zgłaszać do pedagoga, dyrektora, samorządu, kuratorium. Jeśli tu nie chce się szukać pomocy, np. ze względu na lokalne układy, wtedy zostaje telefon zaufania - mówiła w Jedynce wiceminister edukacji Urszula Augustyn.
info za: www.polskieradio.pl
skrzyszówSekretarz Stanu Urszula Augustyn wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie. Podczas spotkania rozdano stypendia wójta dla najzdolniejszej młodzieży gminy Skrzyszów. Bliska współpraca samorządu, szkół i rodziców tworzy doskonałe warunki do nauczania czego dowodem są wyniki egzaminu gimnazjalnego. Młodzież Ziemi Skrzyszowskiej napisała go najlepiej w powiecie tarnowskim.
Galeria
11707809 884062054997080 9013322912084107256 oTeresa Piotrowska, szefowa resortu Spraw Wewnętrznych gościła wczoraj z wizytą w Tarnowie. Pani Minister  i  towarzyszący jej Szef Gabinetu Politycznego Ministra Bartosz Loba, odwiedzili  policjantów w największym miejskim komisariacie  -  Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6.
Wyjątkowego gościa powitał wyjątkowy gospodarz - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Komendantem Miejskim Policji w Tarnowie insp. Robertem Biernatem. Nie zabrakło również Pani poseł Urszuli Augustyn, Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.


Wizyta rozpoczęła się w samo południe, od spotkania z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim oraz kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, podczas którego Pani Minister zaznajomiła się ze specyfiką pracy tarnowskich policjantów oraz prowadzonymi przez nich działaniami na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Poruszona została również ważna kwestia inwestycji,  w których finansowo partycypuje ministerstwo - budowy nowego komisariatu w mieście, pozyskania funduszy na kontynuację wymagającego pilnego remontu budynku komisariatu przy ul. Narutowicza oraz potrzeb w zakresie remontu komisariatu w Żabnie.

Pani Minister spotkała się również z policjantami i pracownikami cywilnymi tarnowskiej Policji. Była zainteresowana ich warunkami pracy i problemami  z jakimi na co dzień borykają się stróże prawa.   

Na spotkaniu z szefową resortu, obecna była też młodzież i dyrektorzy  XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana  Pawła  II w Gromniku – placówek oświatowych, w których funkcjonują klasy o profilu policyjnym i w których wykładają tarnowscy policjanci.
W spotkaniu  uczestniczyli również policjanci w stanie spoczynku, zrzeszeni w działającym przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, których reprezentował przewodniczący Marian Sarkowicz. Wśród emerytowanych policjantów nie zabrakło pochodzącego z Tarnowa Jerzego Krawczyka -  Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Miłym akcentem ministerialnej wizyty było uhonorowanie najlepszych tarnowskich policjantów. Doceniając ich pełną zaangażowania służbę, Pani Minister Teresa Piotrowska wręczyła pięciu z nich nagrody . W grupie wyróżnionych znaleźli się mł. asp. Dariusz Porębski, mł. asp. Ryszard Prusak, asp. Grzegorz Batko, asp. Antoni Wantuch i sierż. szt. Grzegorz Skrężyna.

info: www.policja.gov.pl
IIILOUrszula Augustyn - Sekretarz Stanu w MEN - wzięła udziałw uroczystym zakończeniu roku szkolnego w III LO w  Tarnowie. Pani minister pogratulowała całej społeczności bardzo dobrych wyników nauczania, które znalazły swoje potwierdzenie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych publikowanych corocznie przez magazyn Perspektywy.
 
24 czerwca założenia programu "Bezpieczna +" zostały przedstawione w Sejmie.
plansza-bezpieczna-plus1-150x150 Program "Bezpieczna +" został przyjęty przez Radę Ministrów.  Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. Program ten to wynik pracy Urszuli Augustyn Sekretarz Stanu w MEN, która w stycznu br. została powołana na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkole.

Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.

Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

źródło: men.gov.pl
phoca thumb l img 6969Posłanka Urszula Augustyn wzięła udział w spektaklu baletowym Tarnowskiego Ogniska Baletowego kończącym rok szkolny 2014/2015.
W programie pokazano etiudy baletowe, wariacje klasyczne, żarty taneczne do muzyki klasycznej m.in. Piotra Czajkowskiego, Johanna Straussa, Johannesa Brahmsa, Leona Minkusa oraz do muzyki z baletów - „Jezioro Łabędzie", „Córka źle strzeżona", „Don Kichot". „Giselle", „Copelia" , „Korsarz".
Ognisko Baletowe prowadzą Edyta Korus i Adam Kawa. Kształci ono dzieci pod względem tanecznym w stopniu podstawowym, oraz przygotowuje do dalszej nauki zawodu tancerza.W ognisku realizowany jest program pięciu klas baletowych w oparciu o „Zasady tańca klasycznego" Agrypiny Waganowej.
Galeria
11081108 446679132179440 9084570405796346035 nNa zaproszenie Urszuli Augustyn do Tarnowa przybył Ambasador Wielkiej Brytanii Pan Robin Barnett. Wizyta składała się z dwóch części: gospodarczej i edukacyjnej. Pan Ambasador zapoznał się z ofertą inwestycyjną Tarnowa - wizytował SAG i elPLC. Potem przysłuchiwał się debacie oksfordzkiej w wykonaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Tolerancja w dzisiejszych czasach przynosi więcej szkody niż pożytku – z tak postawiona tezą zmierzyli się uczniowie II LO. Na zakończenie wizyty Pan Ambasador odwiedził Fabrykę Przyszłości - ośrodek, którego głównym celem jest promowanie cyfrowych rozwiązań edukacyjnych i implementacja ich w polskim systemie oświaty.
forumW dniu 19 czerwca br.  po raz piętnasty odbyło się Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Tarnowie. Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji było: „500 miliardów – z myślą o gospodarce”
Wykład inauguracyjny pt. „Miliardy z UE szansą na umocnienie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, lepszą jakość życia i inwestycje w przyszłe pokolenia” wygłosił Adam Szejnfeld – Poseł Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego i Rynku Wewnętrznego, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, iż błędem w postrzeganiu rzeczywistości polskiej i wyzwań na przyszłość jest patrzenie przez pryzmat pieniędzy, gdyż są tylko instrumentem. Jeżeli brak pomysłu jak tworzyć, w którym kierunku z nimi podążać czyli jeżeli nie wiemy jak zbudować strategie działania to środki zostaną zmarnowane.

Dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji były tematem panelu, w którym, w dyskusji wzięli udział: m.in: Urszula Augustyn- Posłanka na Sejm RP, Sekretarz Stanu w MEN, Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Cezary Kaźmierczak - Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Martin Neumann – Prezes Zarządu ATB Tamel S.A. oraz Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Urszula Augustyn zauważyła: "Jednym z największych wyzwań stojących przed polską edukacją jest odbudowa szkolnictwa zawodowego. W Ministerstwie Edukacji intensywnie nad tym pracujemy. Cel jest prosty, a definiujemy go, jako nadanie szkolnictwu zawodowemu właściwej rangi i prestiżu. Jednym ze realizowanych przez nas działań jest uznanie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. To nie puste hasło, to rzeczywisty priorytet w naszym myśleniu i działaniu.  

Przede wszystkim zainicjowaliśmy ścisłą współpracę szkół z pracodawcami, jako warunek podstawowy i konieczny. Szkoły muszą odpowiadać na potrzeby gospodarki. Muszą płynnie kształtować ofertę, dostosowywać do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Muszą nieustannie obserwować trendy w gospodarce nie tylko krajowej, ale i globalnej. Muszą szukać partnerów w poważnym biznesie. Dążyć do podpisywania umów partnerskich, umów o staże dla uczniów. Organizować pełnowartościowe praktyki. Tylko wtedy mury szkół opuszczą w pełni przygotowani uczniowie, którzy bez problemu znajdą pracę lub podejmą studia, by dalej podnosić kwalifikacje.

I tylko wtedy szkoły zawodowe będą tymi szkołami, do których uczniowie trafią w pełni świadomie, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zdolnościami i możliwościami, pomysłami na przyszłość. Każdy uczeń i rodzic wiedząc, że szkoła daje wykształcenie na poziomie umożliwiającym studia, a z drugiej strony oferuje praktyczny zawód i pracę, taką właśnie szkołę wybierze"
Galeria
img 1527a"Twoje dane - twoja sprawa" to temat seminarium organizowanego przez GIODO, w którym uczestniczyła Sekretarz Stanu w MEN, Pełnomocnik Rządu do sprawa bezpieczeństwa w szkołach   Urszula Augustyn. Program edukacyjny poświęcony jest zagadnieniom z obszaru szeroko pojętej ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności. Skierowany on jest zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Po oficjalny otwarciu seminarium przez dr Edytę Bielak - Jomaa - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, głos zabrała minister Agustyn.

-Mówiąc o internecie nie możemy się tylko i wyłącznie skupiać na zagrożeniach związanych
z cyberprzestrzenią. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to jakim jest dla nas dobrem i jak ułatwia nam życie - powiedziała minister Augustyn. - Takie inicjatywy jak ta utwierdzają mnie w przekonaniu, że my dorośli, możemy się wiele nauczyć od najmłodszych, dodała minister Augustyn. Głos zabrał także Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka. Po części oficjalnej, organizatorzy i goście honorowi wręczyli nagrody grupowe, indywidualne oraz wyróżnienia.  Wydarzeniu towarzyszyła również  wystawa prac konkursowych przygotowanych przez uczniów. 
phoca thumb l dsc 9080"Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie" to temat konferencji, w której uczestniczyła Sekretarz Stanu w MEN, Urszula Augustyn. Organizowane spotkanie wpisało się w obchody 20-lecia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Minister Augustyn podziękowała za zaangażowanie i chęć działania na rzecz potrzebujących. W szkołach dzieją się różne sytuacje, jednak szkoła jest bezpieczna gdy nauczyciele i rodzice potrafią współpracować, reagować i zapobiegać - powiedziała minister Augustyn. Dziękuję bardzo za zaproszenie, życzę Państwu dużo sił, satysfakcji z rozwiązania problemowych sytuacji - dodała Urszula Augustyn. Po otwarciu konferencji, głos zabrał prof. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia, który wygłosił wykład na temat 20 lat "Niebieskiej linii" - trochę historii, osiągnięcia i wyzwania na przyszłość. Głos zabrała także Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Beata Sowińska z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Po panelu wprowadzającym odbyły się dwie dyskusje tematyczne - oświata i ochrona zdrowia.
Galeria
CHI3agLWMAAzUzeUrszula Augustyn – Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach wzięła udział w finale 4. ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, organizowanego przez Fundację Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

– Dziękujemy, że tu jesteście. Możecie być wzorem dla innych – powiedziała w trakcie finału Urszula Augustyn, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach.

Wiceminister dopingowała uczniów biorących udział w konkursie, ale też sama uczyła się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia udzielały dzieci – uczestnicy finałowych zmagań.

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach pogratulowała również laureatom konkursu, a tymi – po zakończeniu dzisiejszych konkurencji – zostali uczniowie z:

1. miejsce – Kołodziejewo, Szkoła Podstawowa;

2. miejsce – Nowe Miasto Lubawskie, Szkoła Podstawowa nr 2;

3. miejsce – Radom, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15.

Finał konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” miał formę gry miejskiej odbywającej się w ścisłym centrum Warszawy, w obiektach związanych z jej dobytkiem historycznym, kulturalnym i turystycznym (plac przy dworcu PKP Śródmieście, budynek PAST-y, Muzeum Narodowe, Narodowy Bank Polski, Pałac Kultury i Nauki, stacja metra Świętokrzyska, Muzeum Chopina).

Rywalizujące drużyny (opiekun-nauczyciel oraz czworo dzieci z klas I-III) dostały mapę z zaznaczonymi punktami do odwiedzenia, w których przygotowane były do wykonania zadania związane z pierwszą pomocą (ułożenie osoby w pozycji bocznej, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, ułożenie puzzli z „łańcuchem przeżycia” itp.).

Wykonanie każdego z zadań nie zajmowało drużynie więcej niż 10-15 minut, a całość obserwowali i oceniali instruktorzy Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Nagrodami w konkursie były m.in: tablice interaktywne, sprzęt sportowy, laptop, rzutnik oraz gry edukacyjne.

W finałowych zmaganiach uczestniczyły następujące szkoły:

 1. Kujawsko-pomorskie: Kołodziejewo Szkoła Podstawowa;
 2. Śląskie: Dąbrowa Górnicza Szkoła Podstawowa nr 27;
 3. Opolskie: Baborów Publiczna Szkoła Podstawowa;
 4. Mazowieckie: Sochaczew Szkoła Podstawowa nr 3;
 5. Mazowieckie: Radom Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15;
 6. Dolnośląskie: Marciszów Publiczna Szkoła Podstawowa;
 7. Warmińsko-mazurskie: Nowe Miasto Lubawskie Szkoła Podstawowa nr 1;
 8. Wielkopolskie: Puszczykowo Szkoła Podstawowa nr 2.
Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest prowadzony przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od kwietnia 2006 r. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz ich nauczycieli. Polega na powszechnym wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Chodzi nie tylko o poznanie zasad pierwszej pomocy, ale i wyrobienie odruchu podjęcia działań ratujących życie przez świadków zdarzenia.

Do 31 maja 2015 r. w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”:

 • przeprowadzono 1074 szkoleń;
 • wyposażono w sprzęt 12216 szkół;
 • przeszkolono 27701 nauczycieli;
 • przekazano 65479 fantomów;
 • przekazano 2,2 miliona książek.
Programem objętych jest ponad 2,2 miliona dzieci z klas I-III.

Więcej informacji o Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” na stronach www.wosp.org.pl

Galeria

Żródło: men.gov.pl
phoca thumb l dsc09418Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Żłobków w Tranowie Posłanka Urszula Augustyn wzięła udział w spotkani z okazji Dnia Dziecka, które odbyło sie w Żłobku nr 5. Spotkałam tu uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci. Przekonana jestem, że jest to zasługa całej kadry, która stworzyła dla najmłodszych piękne, przyjazne i magiczne miejsce - powiedziała Urszula Augustyn.
Galeria
10571973 847817308625965 6489289980993436705 o-150x150Założenia do Programu „Bezpieczna PLUS” były tematem spotkania przedstawicieli resortów spraw wewnętrznych, edukacji narodowej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada kadry kierowniczej formacji. Następnie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły szefowa MSW Teresa Piotrowska oraz Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach – Urszula Augustyn.

Urszula Augustyn przedstawiła założenia do Programu „Bezpieczna PLUS”. Program dotyczy czterech sfer bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych: cyberprzestrzeni, czasu wolnego od zajęć szkolnych (m.in. udziału w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych), szkoły, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tę ostatnią, we współpracy z MEN, będą realizować strażacy.

Założenia do „strażackiej” ścieżki edukacyjnej oparto na doświadczeniach Państwowej Straży Pożarnej, m.in. z Rakoniewic, Tarnowa i Krakowa. Program zakłada m.in. utworzenie sal dydaktycznych zwanych „Ognikami”, które mieścić się będą w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP. MEN zapewni również szkolenia dydaktyczne dla strażaków, którzy w przyszłości będą prowadzić zajęcia z dziećmi. Podczas lekcji z funkcjonariuszami dzieci dowiedzą się, jak ustrzec się przed zagrożeniami, jak wezwać pomoc czy jak zachowywać się podczas pożaru.

Program zaplanowano na 3 lata, a pierwsze sale zostaną otwarte już we wrześniu tego roku.
Źródło: PSP
Nowy obrazWszystkie tarnowskie przedszkolaki dostały prezent od posłanki Urszuli Augustyn z okazji… Dnia Matki. To kolorowe laurki z wierszem i apelem o korzystanie z badań profilaktycznych.

Dzieci mają je wręczyć mamom. Posłanka ma nadzieję, że w ten sposób skuteczniej trafi do kobiet i przekona je do wykonywania badań.

- Niestety, wciąż wiele kobiet nie docenia roli badań profilaktycznych i nie wykonuje ich. Tymczasem specjaliści są zgodni – tylko w ten sposób można zdiagnozować wiele chorób na wczesnym etapie, co daje duże szanse na wyleczenie – mówi Urszula Augustyn. – Dlatego od kilku lat staram się przez dzieci dotrzeć do ich mam. Dzień Matki do dobry moment na mądre refleksje. Liczę na to, że kobiety dadzą się przekonać swoim dzieciom i skorzystają z badań.

Przedszkolaki zostały poproszone o przekazanie kolorowych laurek mamom, z najlepszymi życzeniami.


phoca thumb l img 6055Posłanka Urszula Augustyn wzięła udział w uroczystych obchodach upamietniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na zaproszenie lokalnych władz samorządowych odwiedziła Tarnów, Brzesko i Dąbrowę Tarnowską.
Galeria Brzesko
Galeria Dąbrowa Tarnowska
Galeria Tarnów
2014 swieto flagiZwykle łączymy patriotyzm tylko z przeszłością, najlepiej tragiczną, bez żadnego przesłania dla przyszłości lub choćby teraźniejszości. Tymczasem życie toczy się swoim rytmem, tu i teraz chcemy czuć się Polakami, umieć to wyrazić, poczuć narodową dumę i po prostu cieszyć się. Pierwsze dni maja składają się w piękny wachlarz narodowych radości: rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej, Dzień Flagi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto Matki Bożej Królowej Polski. Powodów do zadowolenia wiele. Platforma Obywatelska przypomina o bardzo prostym geście: wywieszeniu biało-czerwonej flagi. Przypięciu biało-czerwonego kotylionu. Założeniu na samochodową antenę chorągiewki. Tak niewiele, ale jakże wymownie. Każdego dnia wypełniamy rzetelnie swoje obowiązki, w majowy weekend manifestujemy swój patriotyzm przez przywiązanie do narodowych barw.
 /-/ Urszula Augustyn
2015 chronimy29 kwietnia odbyła się w Tarnowie, z udziałem Pełnomocniczki Rządu ds. bezpieczeństwa w szkole, konferencja regionalna "Chronimy dzieci" - program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą – „Chronimy dzieci”. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami oświaty oraz wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.
Czytaj więcej

Galeria
2015 TNF25 kwietnia zakończyła się 29. edycja festiwalu filmowego Tarnowska Nagroda Filmowa.
Galeria
mowa"21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści" to temat seminarium, w którym uczestniczyła Urszula Augustyn - Sekretarz Stanu w MEN, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach. Minister Augustyn w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim, którzy działają na rzecz wypracowania dobrych praktyk antydyskryminacyjnych. - Proszę Państwa o dotarcie do innych środowisk i przekazanie im doświadczeń, którę zdobędą Państwo podczas dzisiejszych warsztatów - powiedziała Minister Augustyn. - Mam nadzieję, że wspólnie wypracowane praktyki, dotrą w każdy zakątek Polski - dodała Minister.

Organizatorami spotkania byli Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Batorego oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Na seminarium został zaprezentowany poradnik, w którym opisano 21 sposobów na to jak można działać i przeciwstawić się praktykom dyskryminacyjnym. Po prezentacjach eksperckich odbyła się sesja warsztatowa.
Galeria

zwierzW środę, 22 kwietnia, w Belwederze odbył się uroczysty finał, trzeciej edycji, akcji "Zwierzak za kierownicą". Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska objęła to wydarzenie swoim honorowym patronatem.  W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 30 000 dzieci i młodzieży.

"Zwierzak za kierownicą" to projekt skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci oraz młodzieży. Ma na celu wskazanie zagrożeń na drodze oraz sposobów ich unikania. Sekretarz Stanu w MEN, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach  - Urszula Augustyn wzięła udział w finale akcji.

W spotkaniu wzięli udział ambasadorzy akcji, którzy podkreślali istotę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwrócili uwagę na to, że niezwykle ważne jest odpowiednie edukowanie od najmłodszych lat. Pomysłodawczynią akcji jest poseł Beata Bublewicz. Konkurs wpisuje się w ramy Światowej Dekady Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Galeria

2015 hejt"Przytul Hejtera" to kampania społeczna poświęcona zapobieganiu problemowi przemocy werbalnej w internecie wśród dzieci i młodzieży. Minister Urszula Augustyn, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach, uczestniczyła w konferencji inaugurującej ten projekt. Akcja realizowana jest pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP pani Anny Komorowskiej, a jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Małżonka Prezydenta RP oficjalnie otworzyła konferencję. Naszym zadaniem jest pochylenie się nad tymi, którzy doświadczają nienawiści - przyznała w swoim wystąpieniu. Jestem wdzięczna wszystkim młodym ludziom, którzy włączyli się w akcję, warto rozmawiać i toczyć dialog - dodała Pani Anna Komorowska.

Akcję społeczną wsparł także Facebook oraz młodzi twórcy, którzy przygotowali teledysk promujący kampanię.
Galeria
TOP 2630 imagelargeSekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji  Narodowej Urszula Augustyn wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem zapoznawali się realizacją ustawy o pieczy zastępczej w Tarnowie.

13 kwietna br. spotkali się ze specjalistyczną rodziną zastępczą Elżbiety i Wiesława Kocurów, która opiekuje się trójką niepełnosprawnych dzieci oraz pracownikami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tarnowie. W towarzystwie dzieci wychowujących się rodzinie zastępczej Pani wiceminister i Rzecznik zwiedzili siedzibę Organizatora oraz wysłuchali krótkiej informacji na temat działalności placówki.  

Po spotkaniu w ORPZ przedstawiciele rządu udali się do siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom aby poznać i porozmawiać z wychowankami ośrodka. Słoneczny Dom jest placówką typu socjalizacyjnego prowadzoną w warunkach domu jednorodzinnego. Przeznaczony jest dla 10 dzieci. Celem placówki jest w szczególności przygotowanie dzieci do samodzielnego życia.
Galeria
2015 RygliceSekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszula Augustyn wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem uczestniczyli w obradach Młodzieżowej Rady Miasta Ryglice, która rozpoczęła swoją działalność w sali zabytkowego spichlerza.

- Za pomocą takich inicjatyw budujemy prawdziwą Polskę obywatelską! – podkreślała wiceminister Urszula Augustyn. – Chwała tym samorządom, które powołują młodzieżowe rady i potrafią z nimi rozmawiać i współpracować. Młode pokolenie też trzeba pytać o zdanie!
Galeria


2015 katyńW kościele Księży Filipinów i pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza odbyły się w Tranowie uroczystości upamiętniające mord katyński.
Galeria
z9533451QKwiaty-w-bialo-czerwonych-kolorach-pojawia-sie-naPosłanka Urszula Augustyn złożyła wiązankę kwiatów na grobie śp. Wojciecha Seweryna - artysty plastyka, twórcy Pomnika Ofiar Katynia wzniesionego w Chicago. Wojciech Seweryn był na pokładzie samolotu, który w drodze na uroczystości katyńskie uległ katastrofie w Smoleńsku.
tak jest mm
Pierwsze pół roku rządów Ewy Kopacz podsumowują Urszula Augustyn (PO) i Mariusz Błaszczak (PiS).
253px-Tizian 006Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
Tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
ks. Jan Twardowski

Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia. Wiele szczęścia na co dzień.

                                                                           Urszula Augustyn
2015 walbrzychNa zaproszenie pani Katarzyny Izabeli Mrzygłodzkiej Przewodniczącej Rady Fundacji  i pani Ewy Piątek Prezesa Zarządu Fundacji SGMK gościła w Wałbrzychu Pani Urszulą Augustyn Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa .
W spotkaniu wzięli   także  udział  pani  Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan  Romana Szełemej. W trakcie spotkania  dyskutowano  na temat kontynuacji  programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na kolejne lata. Pani Minister wskazała kilka priorytetów, które wyznaczyło ministerstwo  w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów w szkole w szerokim rozumieniu tego zagadnienia. Wysłuchała w tej sprawie  opinii  zebranych na spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych z terenu aglomeracji wałbrzyskiej. Jak podkreślała pani Minister to praktycy (nauczyciele ) znają najlepiej  te  problemy, Właśnie ich sugestie i opinie  są najcenniejsze przy budowaniu programów  kierowanych do dzieci, które w kolejnych latach będą wdrażane w Polskich szkołach.
Galeria
2015 Konkurs26 marca br. w Wałbrzychu odbył się XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik – Rostkowskiej. Gospodarzem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 w Wałbrzychu, których progi zaszczyciła Pani Urszula Augustyn - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach. Na uroczystość przybyli również : Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Poseł na Sejm RP, Wiesław Kilian - Senator RP, Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty, dr Roman Szełemej - Prezydent Wałbrzycha.
W tegorocznej edycji konkursu, zatytułowanej „Dawno, dawno temu”, wzięło udział 46 finalistów – laureatów konkursów regionalnych, którzy rywalizowali w siedmiu kategoriach wiekowych i sprawnościowych. Przy ocenie Jury brało pod uwagę głównie ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody, a dodatkową atrakcją tegorocznego finału były nagrody specjalne, ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Galeria
TOP 9601-010"Rok Szkoły Zawodowców" - ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej -  podkreśla rolę szkolnictwa zawodowego i zwraca uwagę na jego problemy. Podczas roboczego spotkania dyrektorzy tarnowskich szkół zawodowych rozmawiali o swoich placówkach z Ewą Konikowską - Kruk, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN. Planowane w Tarnowie centra kształcenia wychodzą naprzeciw wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy. Zakładają nowe kierunki kształcenia praktycznego, oparte na innowacyjnych technologiach.  Główny wątek rozmowy kręcił się wokół finansowania szkolnictwa zawodowego. Rozważano sposoby i źródła pozyskania pieniędzy na realizację śmiałych zadań. Prezydent Roman Ciepiela nie krył satysfakcji z wysokich ocen dotychczasowych działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w mieście. Mądrze prowadzona polityka w obszarze edukacji zawodowej, oparta na współpracy z pracodawcami, zaowocuje nowymi miejscami pracy i wpłynie na kondycję rynku pracy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta z inicjatywy sekretarz stanu, Urszuli Augustyn.
dscf3994-780x585„Promocja zdrowia i profilaktyka – inwestycja w lokalny kapitał społeczny” to temat konferencji organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w której uczestniczyła dzisiaj Urszula Augustyn, Sekretarz Stanu w MEN, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Minister Urszula Augustyn swoim wystąpieniem rozpoczęła drugi dzień konferencji. Wyraziła słowa uznania dla organizatorów, którzy swoją uwagę poświęcają nie tylko zagrożeniom, ale przede wszystkim profilaktyce i skutecznemu działaniu. – Szkoły powinny być otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi – powiedziała. Takie współdziałanie może być źrodłem wypracowania dobrych praktyk. – Cieszę się, że uczestniczą Państwo w takich inicjatywach i mam nadzieję, że wnioski wyciągnięte z warsztatów wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i klimatu w szkołach – dodała minister.

Prelegentami na dzisiejsze konferencji byli: dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, który zaprezentował wyniki badań Problemy młodzieży a pozytywny potencjał społeczności lokalnej. Jak skutecznie zarządzać profilaktyką oraz Tomasz Wojtasik z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS, którego tematem było Siedliskowe podejście w promocji zdrowia i profilaktyce. Po części wykładowej uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej


dsc0281a-150x150Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze – to temat konferencji w Sejmie, w której uczestniczyła Urszula Augustyn, Sekretarz stanu w MEN, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Na spotkaniu minister Urszula Augustyn podkreśliła, jak istotne jest edukowanie dzieci i młodzieży w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym. – Należy dzielić się dobrymi praktykami z dyrektorami szkół i nauczycielami, aby już tych najmłodszych uczyć prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni publicznej – dodała.

Obecny na konferencji Prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa w swojej prezentacji zwrócił uwagę na wzrost ruchu rowerowego w miastach, a także na niedoskonały system szkolenia kierowców i rowerzystów, którego funkcjonowanie powoduje wiele wypadków na drogach.

Konferencja została zorganizowana przez Ewę Wolak, Przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Rowerowej oraz Cezarego Grochowskiego Prezesa Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

W spotkaniu wzięli też udział m.in.: Łukasz Twardowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, Olivier Schneider z Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów oraz członkowie Parlamentarnej Grupy Rowerowej.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej


dsc04251-150x150Trwają spotkania w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji, które od stycznia do marca organizują placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratorami oświaty. Tematem są regulacje prawne w zakresie wdrażania w szkołach bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych. Z dyrektorami gimnazjów w Krakowie spotkała się dzisiaj Urszula Augustyn – sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.

W konferencji uczestniczyło 506 dyrektorów gimnazjów z województwa małopolskiego. Głównym jej celem było przekazanie informacji na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Omówione zostały zasady ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, wyposażania szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Rozmawiano także na temat dotacji celowej na zakup podręczników.

Organizatorem konferencji w Krakowie było Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
indeks- Wizytę pana prezydenta można było wykorzystać do pięknej lekcji wychowania obywatelskiego. Szkopuł tkwi w tym, że jednak mamy czas wyborczy - mówi w "Salonie politycznym Trójki" wiceminister edukacji Urszula Augustyn.
Posłuchaj całej audycji

PR1

- Komentarz do wydarzeń w szkole w Szczodrem.

Posłuchaj audycji

2015 wieliczkaMuzycznie i poetycko Wieliczka świętowała w tym roku Dzień Kobiet. Spotkanie rozpoczął wieczór poetycki, podczas którego zaprezentowane zostały piękne, kobiece erotyki autorstwa rodzimej poetki Danuty Perier-Berskiej. Odczytane zostały przez Beatę Symołon.
Następnie z bogatym repertuarem wystąpili Izabela i Konrad Szota, którzy przy akompaniamencie Małgorzaty Westrych wykonali najpiękniejsze polskie i zagraniczne pieśni i piosenki. Publiczność miała okazje wysłuchać m.in. miłosnych przedwojennych piosenek, największych przebojów muzyki filmowej i klimatycznych polskich szlagierów.
Podczas spotkania Józef Kowalczyk odebrał medal za zasługi dla kultury z rąk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszula Augustyn.
Galeria
moto1miniElementy doskonalenia techniki jazdy, próbny egzamin teoretyczny na prawo jazdy, symulator dachowania i gaszenie płonącego samochodu – to tylko część propozycji, z których mogły skorzystać uczestniczki imprezy „Moto Dzień Kobiet - Mistrz kierownicy w spódnicy”. Gościem specjalnym był znany kierowca rajdowy Michał Kościuszko. Patronat nad imprezą objęła posłanka Urszula Augustyn, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.
- Dziękuję wszystkim Paniom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, a także Panom, którzy im towarzyszyli – mówi Urszula Augustyn, patronująca imprezie. – Myślę, że wszyscy sporo się nauczyliśmy. Jestem przekonana, że wpłynie to na poprawę naszego bezpieczeństwa.
Galeria
Relacja w TarnowskaTVphoca thumb m1 img 500327 lutego 2015 r. w Sali Lustrzanej miała miejsce niecodzienna uroczystość.   W tym dniu 95. rocznicę urodzin obchodził płk Jerzy Pertkiewicz – reprezentant pokolenia Kolumbów rocznik 20, Kawaler Krzyża Wojennego Virtuti Militari, żołnierz Kampanii Wrześniowej i Armii Krajowej pseudonim Drzazga, harcmistrz i harcerz Rzeczypospolitej, patriota, społecznik, autorytet moralny. W Sali Lustrzanej spotkało się kilka pokoleń  mieszkańców Tarnowa, by złożyć Panu Pułkownikowi gratulacje i życzenia 200 lat życia.  Uroczystość przygotowała społeczność XVI LO w Tarnowie. Posłanka Urszula Augustyn była gościem tej wzruszającej uroczystoci.
Galeria
2015 straz garaz23 lutego odbyła się roczna narada w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Spotkanie rozpoczęło sie od uroczytego otwarcia nowych budynków przy Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2. Oddano do użytku dwunastostanowiskowy garaż o powierzchni 440 m2.
Posłanka Urszula Augustyn aktywnie włączyła się w realizację tej inwestycji.
Bezpieczeństwo w szkołach images thumb medium600 338Urszula Augustyn - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach spotkała się z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z sędzią Anną Marią Wesołowską, która jest społecznym doradcą RPD. Kontynuowano omawianie kwestii, dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkołach – ten temat został poruszony podczas wcześniejszego spotkania minister Urszuli Augustyn z Markiem Michalakiem i Społeczną Radą Doradczą Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas spotkania (18 lutego 2015 r.) omówiono również temat upowszechniania wśród uczniów podstawowej wiedzy prawnej oraz możliwości skutecznego dostarczania dzieciom informacji na temat sposobów reagowania i radzenia sobie z sytuacjami wynikającymi z podejmowania ryzykownych zachowań.

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił postulaty związane z poprawą funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Poruszono także temat standaryzacji pracy młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

W najbliższym czasie Marek Michalak przekaże wypracowane przez powołany przez niego Zespół do Spraw Standaryzacji Pobytu Dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania, projekt jednolitych standardów pobytu dzieci w placówkach podległych MEN.
info: www.men.gov.pl
Co zapewnia młodym ludziom bezpieczeństwo w sieci? – na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy dzisiejszej konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Wśród nich Urszula Augustyn - sekretarz stanu w MEN, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.

Organizatorami spotkania były Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje, czyli założyciele Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu to „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Urszula Augustyn uroczyście otworzyła konferencję. - Jedną z najistotniejszych kwestii jest wspólne działanie na rzecz upowszechnienia świadomości bezpieczeństwa w Internecie. Spotkanie takie jak to jest najlepszym dowodem tego współdziałania – powiedziała pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. – Musimy zdać sobie sprawę, że każdy z nas - korzystający z Internetu - może odegrać ważną rolę w budowie bezpiecznego i przyjaznego środowiska online - dodała.

Uczestnicy spotkania debatowali m.in. o tym jakie zagrożenia mogą spotkać młodych użytkowników Internetu i jak te zagrożenia zwalczać.

W konferencji wzięli m.in. udział: Monika Sajkowska - prezes Fundacji Dzieci Niczyje, Jadwiga Czartoryska - prezes Fundacji Orange, Marek Kosycarz - dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej firmy Microsoft, prof. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz inni przedstawiciele sektora edukacyjnego i profesjonaliści pracujący z dziećmi.

info: men.gov.pl
MEn ZwierzPełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach – Urszula Augustyn objęła patronatem projekt „Zwierzak za kierownicą”. Inicjatywa jest skierowana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci oraz młodzieży. Jej cel to wskazanie zagrożeń na drodze oraz sposobów ich unikania.

Urszula Augustyn spotkała się  z poseł Beatą Bublewicz - pomysłodawczynią i koordynatorem akcji.

W ramach akcji „Zwierzak za kierownicą” organizowany jest konkurs, którego uczestnicy mają za zadanie przygotować dzieło literackie bądź plastyczne związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W trakcie dwóch edycji konkursu wzięło w nim udział ok. 30 000 uczestników, nadesłano 1700 prac. Konkurs wpisuje się w ramy Światowej Dekady Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tegoroczny finał konkursu odbędzie się w kwietniu.

Szczegóły na stronie www.zwierzakzakierownica.eu. Za jej pośrednictwem można m.in. przesyłać prace konkursowe.

info: men.gov.pl
rpdUrszula Augustyn, Sekretarz Stanu w MEN oraz Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w Szkołach uczestniczyła w posiedzeniu Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka.

W spotkaniu uczestniczyli: Renata Durda - kierownik ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Monika Sajkowska - dyrektor Fundacji "Dzieci Niczyje", Marek Konopczyński - rektor Pedagogium, Mirosława Kątna - przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Dorota Zawadzka - psycholog rozwojowy, Aleksandra Piotrowska - psycholog dziecięcy, Joanna Luberadzka z Fundacji "Przyjaciółka" oraz Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

W trakcie spotkania zostały poruszone istotne aspekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa dzieci w szkołach. Zwrócono uwagę, że szkoła oprócz roli edukacyjnej powinna także pełnić rolę wychowawczą. Dla dobra dzieci, rodzice jak i nauczyciele powinni ze sobą wzajemnie współpracować - powiedziała Urszula Augustyn. Na spotkaniu wielokrotnie podkreślana, że głos dzieci jest niezwykle ważny i powinien być brany pod uwagę podczas wprowadzania zmian.

Minister Augustyn wyraziła chęć cyklicznej współpracy ze Społeczną Radą Doradczą Rzecznika Praw Dziecka.

info: men.gov.pl
tokfm
Rozmowa o bezpieczeństwie w szkole i bezpłatnym podręczniku z Panią redaktor Aleksandrą Pezdą w Radiu TOK FM.

Edukacja prawna w szkołach max- Każdy uczeń powinien znać swoje prawa, ale i obowiązki. Sprzyjają temu organizowane przez środowiska prawnicze lekcje prawa – powiedziała Urszula Augustyn w trakcie dzisiejszego spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia".

Stowarzyszenie „Iustitia" przygotowało, skierowaną do młodzieży, publikację „Apteczka prawna – Lex bez łez".

Książka powstała z inicjatywy i pod kierunkiem Śląskiego Oddziału stowarzyszenia, który od kilku lat pro bono realizuje projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projekt zaangażowane są także oddziały stowarzyszenia z Warszawy, Wielkopolski i Wrocławia.

Książka jest wynikiem współpracy sędziów z m.in. Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Polską Izbą Ubezpieczeń.

- Tego rodzaju poradnik powinien mieć i znać każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. To świetne źródło wiedzy. Język, grafika i sposób przedstawiania informacji na pewno zainteresują młodzież – powiedziała Urszula Augustyn, sekretarz stanu w MEN, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. – Edukacja prawna jest ważnym elementem przygotowywania młodych ludzi do dorosłego życia, uczenia ich odpowiedzialności za własne decyzje i czyny. Dlatego ministerstwo edukacji narodowej angażuje się w tego rodzaju inicjatywy, jak ta stowarzyszenia „Iustitia" – dodała.
info: www.men.gov.pl

Bezpieczeństwo informatyczne w szkole maxUrszula Augustyn - sekretarz stanu w MEN, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach zainicjowała dzisiaj rozmowy dotyczące bezpieczeństwa informatycznego w szkołach. W zorganizowanym przez nią spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji oraz firm zajmujących się tą tematyką.

- Musimy wypracować standardy bezpieczeństwa informatycznego w szkołach. Ważne jest także, aby nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice mieli świadomość jak ważny to temat – powiedziała w trakcie rozmowy Urszula Augustyn.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Krzysztof Głomb - prezes stowarzyszenia „Miasta w Internecie", Andrzej Grzybowski - koordynator projektu „Kreatywna Szkoła", Tomasz Kuczyński z poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Michał Sołtan - szefa firmy IRS oraz odpowiedzialna za edukację w firmie Microsoft - Cecylia Szymańska - Ban.
Uczestnicy spotkania przyznali, że priorytetem w tym zakresie powinno stać się wypracowanie dokumentu, w którym zostaną zapisane - stosowane przez szkoły - standardy bezpieczeństwa informatycznego.

- Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym ze szkolnych sieci oraz ochrona danych – powiedziała Urszula Augustyn.
info: www.men.gov.pl

2015 mswNa zaproszenie Pani Poseł Urszuli Augustyn w Tranowie gościł wiceminister MSWiA Grzegorz Karpiński. Tematem spotkania, które odbyło się w magistracie była budowa komisariatu Tarnów Wschód oraz dokończenie remontu komisariatu przy ul. Bandrowskiego.

W związku z uruchomieniem autostrady A4 i dodatkowymi obowiązkami, które zostały powierzone tarnowskiej policji powstała potrzeba powiększenia bazy lokalowej i wybudowania nowego komisariatu bliżej autostrady.

Po spotkaniu w magistracie odbyła się także wizyta w komisariacie Tarnów-Centrum. Wiceminister Karpiński miał okazję osobiście poznać warunki, w jakich pracują policjanci i przekonać się o konieczności jego modernizacji. W pierwszym rzędzie rozwiązania wymaga kwestia wind w budynku.

2015 strazPani Wiceminister Urszula Augustyn wizytowała zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które przeprowadzono w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
Wyjątkowość tych zajęć polega na wykorzystaniu specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeń, w których można - przy zastosowaniu urządzenia do zadymiania, znaków ewakuacyjnych, gaśnic, podgrzewanych drzwi etc. - zademonstrować warunki, jakie występują podczas pożarów wewnętrznych.
Strażak prowadzący zajęcia oprócz przekazania wiedzy teoretycznej, pokazuje również praktyczną stronę zagadnienia – jak wykonać telefon na numer alarmowy, jak rozpoznać, że w pomieszczeniu obok jest pożar, jak reagować na zadymienie, kiedy trzeba ewakuować się na kolanach.
Podstawową ideą zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu „Bezpieczny Dom” jest pokazanie dzieciom i młodzieży, w jak najbardziej realistycznych warunkach, prawidłowych odruchów i zachowań w przypadku wystąpienia pożaru.
Galeria

bezpieczenstwoZamierzenia i priorytety działalności Pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach były tematem dzisiejszego spotkania Urszuli Augustyn z Rzecznikiem Praw Dziecka - Markiem Michalakiem.
W trakcie spotkania Rzecznik Praw Dziecka przestawił najistotniejsze – jego zdaniem - problemy i wyzwania dotyczące zagwarantowania dzieciom jeszcze lepszych i bezpieczniejszych warunków pobytu i opieki w szkole.
Minister Urszula Augustyn poinformowała o zamierzeniach i priorytetach swojej działalności, w związku z powierzeniem jej funkcji Pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.
Ustalono, że spotkania Rzecznika i Pani Pełnomocnik będą odbywały się cyklicznie. Wszystko po to, by na bieżąco omawiać problemy i możliwe rozwiązania w celu zagwarantowania dzieciom pełnej i na najwyższym poziomie realizacji prawa dziecka do bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i nauki.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Urszula Augustyn Sekretarzem Stanu w MEN i pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach max23 grudnia 2014 r. Urszula Augustyn została powołana przez premier Ewę Kopacz na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach w Ministerstwie Edukacji Narodowej, sekretarza stanu w MEN.

Link do rozporządzenia o powołaniu:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/269498/269548/dokument143725.pdf

info: www.men.gov.pl
indeks- Katalog substancji szkodliwych w przepisach o dopalaczach powinien być otwarty - mówiła w Trójce Urszula Augustyn. W walce o bezpieczeństwo w szkołach pełnomocnik rządu chce postawić na nauczanie, także nauczycieli i rodziców.
 
Jak czytamy na stronie internetowej premier, Urszula Augustyn ma być odpowiedzialna za bezpieczeństwo w szkołach i rozwiązywanie problemów takich jak dopalacze. Pełnomocniczka rządu tłumaczyła w Trójce, że pewnych kwestii  "nie da się rozwiązać jednym czarodziejskim ruchem". Argumentowała, że w kwestii bezpieczeństwa nie ma stanu, w którym można powiedzieć, że już od tej pory będziemy zawsze bezpieczni.
Pytana o efekty działań premiera Donalda Tuska w walce z dopalaczami, Urszula Augustyn mówiła, że "był sukces". - Rozwiązania ustawowe spowodowały, że przez pewien czas problem był rozwiązany.  Dopalacze były bardzo trudno dostępne - stwierdziła. Dodała jednak, że działanie to było skuteczne w danym momencie, ale z czasem sytuacja się zmieniła, i okazało się, że należy podjąć kolejne działania. Pytana, jaki jest jej pomysł na walkę z dopalaczami w szkołach, odparła, że najważniejsza jest edukacja, także wśród dorosłych, rodziców i nauczycieli.

Sekretarz stanu w MEN powiedziała, że dopalacze to tylko wycinek tego, czym należy się zajmować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo uczniów.  Inne wymienione przez nią problemy to narkotyki, przemoc, cyberprzemoc. - Jednym z najważniejszych rozwiązań jest mądra edukacja - powiedziała Augustyn.

Na pytanie, czy będą nowe przepisy dotyczące dopalaczy, posłanka odpowiedziała, że tylko wówczas, gdy będzie to konieczne. Poprzednie prawo okazało się nieskuteczne "tylko dlatego, że katalog (szkodliwych związków) został zamknięty". - Katalog powinien pozostać otwarty (…) Jednak nie ma możliwości takiego zapisania prawa, by przewidzieć, co się wydarzy za rok, za kilka tygodni (…). Pojawiają się nowe substancje - zastrzegła Urszula Augustyn.

Sekretarz stanu MEN przyznała, że ma przygotować "program" dotyczący monitoringu wizyjnego w szkołach. - Moim zdaniem ustawa nie jest potrzebna. Jeśli w trakcie prac okaże się, że konieczna jest nowelizacja czy nowy zapis w ustawie, zrobimy to. Jednak nie będziemy pisać ustawy o bezpiecznej szkole, to nie ma sensu - powiedziała pełnomocniczka rządu.

W Polsce nie ma ustawy o monitoringu wizyjnym. Wspominali o tym przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, generalny inspektor danych osobowych i rzecznik praw obywatelskich. Urszula Augustyn powiedziała, że w wielu szkołach monitoring już jest. Przyznała, że jest to temat dyskutowany, a czasem kontrowersyjny. - I nie jest to lek na całe zło - zaznaczyła polityk PO.

Raport NIK sprzed kilku miesięcy sugeruje, że najbardziej powszechny problem to fakt, że kadra pedagogiczna nie jest przygotowana do rozpoznawania zachowań problemowych wśród uczniów, szczególnie w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.

info: www.polskieradio.pl

BozNar11Przebudź się człowiecze dla Ciebie Bóg stał się człowiekiem.
św. Augustyn

Życzę Państwu Dobrych Świąt!
Urszula Augustyn

Pozwalam sobie napisać ten tekst w nawiązaniu do tekstu „Zgoda buduje…” zamieszczonego w TEMI nr 49 z dn. 3 grudnia 2014 roku.
W tekście zawarte są uwagi i stwierdzenia niezgodne ze stanem faktycznym i tym samym wprowadzające opinię publiczną w błąd. Uważam, że by być uczciwym w stosunku do Czytelników TEMI, warto to wyjaśnić.
Najpierw uwaga ogólna. Trudno o zbudowanie wiarygodnego tekstu konstruując go jedynie na podstawie informacji uzyskanych od „pragnącego zachować anonimowość działacza tarnowskiej PO”. Pełną informację zawsze można uzyskać czy też zweryfikować posiadane dane u źródła – w tym wypadku u posła Roberta Wardzały, prezydenta Romana Ciepieli i u mnie – czyli osób, których ten tekst dotyczy bezpośrednio. W innym wypadku trudno mówić o rzetelnym dziennikarstwie uprawianym zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
Ja, i zapewne moi koledzy również, zawsze jesteśmy do dyspozycji mediów i służymy informacjami.
A teraz meritum.
Po pierwsze i najważniejsze. Jestem tarnowianką, mieszkam w tym mieście. Pracuję na jego rzecz od wielu lat. Zależy mi na rozwoju Tarnowa, na tym, by zarządzał nim mądry i rozsądny prezydent. Dlatego cieszę się z sukcesu Romana Ciepieli, który takim człowiekiem jest.
Po drugie, nie ma w strukturach powiatowych (ani gdziekolwiek indziej!) żadnej nieformalnej czy formalnej frakcji pod moim „przywództwem”, która wałczyłaby  „o przywództwo” z jakąś inną frakcją. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, posłanką na Sejm, wice szefową Klubu Parlamentarnego PO oraz członkiem zarządu krajowego tej partii. Pełnię te odpowiedzialne i ważne funkcje, jak najlepiej potrafię, z pożytkiem dla Polski, Małopolski i Tarnowa. Bo tylko to jest dla mnie ważne, a nie rzekome „walki o przywództwo w powiatowych strukturach”!
O tym, że w pełni pochłania mnie praca, a nie, jakoby, rozgrywki partyjne, niech świadczy chociażby fakt uznania mnie przez niezależnych dziennikarzy i komentatorów sceny politycznej za jednego z 10 najlepszych posłów 2013 roku w rankingu „Polityki”.
Po trzecie, przed rokiem w wolnych wyborach wyłonione zostały powiatowe władze PO, w których na przewodniczącego struktury wybrany został pan poseł Robert Wardzała. Szanuję zarówno wybór, jak i jego konsekwencje. Przypominam, że jednym z zadań przewodniczącego jest skonstruowanie list wyborczych do Rady Miejskiej. Listy zostały skonstruowane, przedstawione i przegłosowane. Były osoby, które zrezygnowały ze startu, ale to jest zupełnie naturalne i zawsze są to decyzje indywidualne. W konsekwencji listy uzyskały kształt dokładnie taki, jakiego życzył sobie poseł R. Wardzała.
Po czwarte, moje zaangażowanie w pomoc w wyborach jest zawsze takie samo – jestem do dyspozycji wszystkich kandydatów i służę pomocą, tam, gdzie tylko mam takie możliwości.
Kończąc, muszę napisać, że osobiście jest mi niezmiernie przykro, że w tak dobrym tytule, jakim jest TEMI, znalazł się tekst, moim zdaniem, nieodpowiedzialny.  

Urszula Augustyn
posłanka na Sejm RP
IMG.965312 grudnia w Tarnowie  rozpoczęło się Międzynarodowe Forum Młodzieży. To trzecia edycja spotkania młodych ludzi z Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Mołdowy i Polski. W tym roku szczególny nacisk został położony na kwestie związane z rolą państw Europy Środkowo – Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 
Stowarzyszenie Projekt Tarnów już po raz trzeci organizuje Międzynarodowe Forum Młodzieży. „Europe! Support the youth! Forum of young Europe" było spotkaniem młodych ludzi z Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Mołdowy i Polski. W tym roku szczególny nacisk położono na kwestie związane z rolą państw Europy Środkowo - Wschodniej w procesie integracji europejskiej. Forum odbywało się od 11 do 15 grudnia w Tarnowie i Warszawie.
Uczestnicy wzieli udział w forach dyskusyjnych, debatach, wykładach, pracach grupowych i warsztatach. Dotyczyły one  zagadnień społeczno-politycznych,
gospodarczych i międzynarodowej współpracy młodzieży.
Problemy i wyzwania w dziedzinie polityki międzynarodowej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej zostały poruszone w ramach sesji tematycznych, ze szczególnym naciskiem na politykę wschodnią. Ponadto odbyły się dyskusje na temat polityki młodzieżowej UE, poszczególnych krajów członkowskich Unii w zakresie edukacji, rynku pracy i przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej młodzieży i edukacji międzykulturowej.

Forum, jak co roku, odbyło się pod honorowym patronatem posłanki Urszuli Augustyn.
info: projekttarnow.org
foto: Michał Gniadek
2014 Bochnia4 grudnia w Kopalni Soli w Bochni odbyła się tradycyjna Barbórka. Ostatnie dwa lata były przełomowe w funkcjonowaniu kopalni. W 2013 r. miał miejsce pamiętny wpis na listę UNESCO a w roku 2014 kopalnia przejęła obsługę turystyczną od spółki Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia.
Podczas tegorocznej uroczystości Posłanka Urszula Augustyn otrzymała stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.
Galeria
2014 marcinkaPark Biegowy Marcinka to zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego inicjatywa Stowarzyszenia Sportowego SOKÓŁ Tarnów. Na terenie Parku powstały trasy do biegania na rolkach i nartorolkach, narciarstwa biegowego oraz nordic walking, zaplecze techniczne (m.in. sanitariaty), a także parking na ok. 20 samochodów.
Otwarcie kompleksu połączono z obchodami 50-lecia biegania Bogdana Banasia.
 
phoca thumb l img 43606 grudnia w Pleśnej odbył się już po raz trzeci Halowy Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej. 12 letni zawodnicy grali znakomicie, z pasją i zaangażowaniem godnym nasladowania. Gościem honorowym turnieju był wiceprezes PZPN Roman Kosecki. Towarzyszył drużynie KOSA Konstancin. W tym roku impreza nabrała charakteru międzynarodowego. Jednym z finalistów była drużyna ze Słowacji. Posłanka Urszula Augustyn tradycyjnie już ufundowała i wręczyła nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju.
Galeria
tak jest mmSławomir Nowak - były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, poinformował, że złożył marszałkowi sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu posła, a szefowi klubu PO rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Platformy. Kilka godzin wcześniej warszawski sąd skazał go nieprawomocnym wyrokiem w tzw. aferze zegarkowej. - Dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, nie wyciągajmy pochopnych wniosków - broni Nowaka w Tak Jest, Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej. - Nowak deklarował, że złoży mandat już kilka miesięcy temu. Czemu to tak długo trwało? - pyta Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski.
info: www.tvn24.pl
 
forumProblemy z ogłoszeniem wyników wyborów. Liczba oddanych nieważnych głosów sięga 30 proc. Opozycja twierdzi, że to ewidentna wina Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent podkreśla, że wybory zostaną zakończone, a rozpatrzenie ewentualnych skarg pozostawia niezależnym sądom. Opozycja domaga się powtórzenia wyborów. Do dymisji podał się cały skład Państwowej Komisji Wyborczej.
Wyborcze zawirowania komentują: Urszula Augustyn (PO), Jarosław Gowin (PR), Józef Zych (PSL), Andrzej Jaworski (PiS), Sławomir Kopyciński (TR) i Dariusz Joński (SLD).
2014 rakCentrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie zorganizowali XVII Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Franciszka Venuleta: „Tytoń albo Zdrowie” w dniach 17-18 listopada 2014 roku. Spotkanie organizowane jest w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.: „Prewencja pierwotna nowotworów”, finansowanego przez Ministra Zdrowia.
Konferencja była kontynuacją społecznej debaty na temat głównych kierunków strategii ograniczania skutków zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce oraz początkiem dyskusji na temat jak prowadzić edukację zdrowotną dzieci i młodzieży szkolnej, aby ograniczyć sięganie po wyroby tytoniowe.
Nad konferencją patronat honorowy objęła Posłanka Urszula Augustyn.
info: http://tz.pwsz.tarnow.pl/
Galeria
phoca thumb l img 38382W dniu 11 listopada 2014 r. w Szynwałdzie odbyły się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Po Mszy św. Władze Samorządowe Gminy Skrzyszów, przedstawiciele Sejmu: Posłanka Urszula Augustyn oraz Poseł Józef Rojek, Poczty Sztandarowe, przedstawiciele Straży Pożarnej, reprezentacje stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz mieszkańcy gminy udali się przed Pomnik, gdzie odbył się Apel Poległych. W obchodach udział wzięli: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, którzy zaprezentowali program artystyczny. Dodatkowo uroczystość uatrakcyjnił występ Orkiestry Dętej z Woli Rzędzińskiej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Galeria
info: www.skrzyszow.pl
2014 DTJak zwykle w Dąbrowie Tarnowskiej obchody Dnia Niepodległości miały bardzo podniosły charakter. Licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz wzięli udział w uroczystości patryiotycznej w Parku Miejskim.
Galeria
1545600 729349823808606 2873781045583498417 nNa cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku (gmina Pleśna) uroczyście obchodzono rocznicę bitwy, którą sto lat temu stoczyli tutaj żołnierze Józefa Piłsudskiego. Był to jeden z najważniejszych bojów stoczonych przez polskie oddziały podczas I wojny światowej. Miejsce walk, jako jedyne z regionu, wymienione jest na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Do Łowczówka na XVI już Zlot Niepodległościowy przybyły setki osób, w tym uczniowie podtarnowskich szkół. Mszę św. na schodach cmentarnej kaplicy sprawował bp Stanisław Salaterski, który w homilii mówił o tym, jak dzisiaj powinien wyglądać nasz patriotyzm. Później był Apel Poległych, potrójna salwa honorowa oraz odtworzenie bitwy przez grupy rekonstrukcyjne. Spotkanie zakończyło śpiewanie pieśni legionowych przy ognisku z grupą Loch Camelot.
Tarnowskie Stowarzyszenie Artystyczne ArtContest już po raz siódmy organizuje międzynarodowy Festiwal GRUPA AZOTY JAZZ CONTEST TARNÓW 2014 - jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych organizowanych w Tarnowie i Małopolsce. Festiwal ma na celu animację kulturalną oraz promowanie muzyki jazzowej w wykonaniu najwybitniejszych światowych i polskich artystów. Ideą Festiwalu pozostaje ponadto budowanie płaszczyzny edukacyjnej dla młodych muzyków i promocja ich twórczości. Festiwal 7th GRUPA AZOTY JAZZ CONTEST TARNÓW 2014 odbędzie się w dniach od 7 do 15 listopada 2014 roku.


2014 Logo Slider 5
2014 WitosWincenty Witos miał umiejętność reprezentowania interesów polskich rolników i umiejętność zabiegania o interesy ogólnopaństwowe – mówił w niedzielę prezydent Bronisław Komorowski, który w Wierzchosławicach k. Tarnowa uczestniczył w „Zaduszkach Witosowych” - dorocznym spotkaniu gromadzącym ludowców z całego kraju. Podczas uroczystości na cmentarzu w Wierzchosławicach, gdzie znajdują się groby Witosa oraz jego współpracownika Stanisława Mierzwy, prezydent powiedział, że Wincenty Witos należy do postaci, które „w sposób szczególny wyznaczają kierunki naszego myślenia i naszego działania”. - Miał wielką umiejętność dostrzegania w porę spraw ważnych dla środowiska, z którego wyrósł, dla wsi polskiej i dostrzegania w porę, że to musi być cząstka spraw ogólnonarodowej rangi - mówił Bronisław Komorowski.  - Wincenty Witos miał umiejętność reprezentowania wsi polskiej, interesów polskich rolników i umiejętność reprezentowania i zabiegania o interesy ogólnopaństwowe, ogólnonarodowe. Dał temu wyraz pełniąc niezwykłą funkcję, w niezwykłych czasach: premiera rządu jedności narodowej w obliczu zagrożenia nawałą bolszewicką w 1920 r. – przypomniał prezydent.
info: http://www.prezydent.pl
phoca thumb l img 3581 1- Każdy z nas jest, albo kiedyś będzie, niepełnosprawny. Bo starość to także niepełnosprawność i różne  ograniczenia – mówił w Tarnowie szef sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł Sławomir Piechota poruszający się na wózku inwalidzkim. Był on gościem konferencji o prawach osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa. Na ten temat, przy prezydialnym stole, dyskutowali także m.in. pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, minister Jarosław Duda, wicemarszałek Roman Ciepiela oraz konsultant ds. osób niepełnosprawnych Andrzej Ziembowski.

Patronat nad konferencją objęła posłanka Urszula Augustyn. – Cieszę się, że jestem w Tarnowie i mówię do pełnej sali. Koleżanka posłanka namówiła mnie do przyjazdu tutaj – powiedział poseł Piechota. - Ten temat jest szczególnie ważny w naszym mieście, przed którym jeszcze długa droga w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W magistracie powołaliśmy konsultanta, którego zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i wychodzenie z inicjatywami, które mają uczynić nasze miasto bardziej dla nich przyjaznym. Planując i realizując miejskie inwestycje bierzemy pod uwagę potrzeby niepełnoprawnych. Na dobry przykład można się natknąć zaraz po wyjściu z tego budynku – mowa o zmodernizowanej ul. Mickiewicza. Przygotowujemy również wnioski o środki, które pozwolą nam dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych nasz urząd. W tym zakresie są ogromne potrzeby – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka – Narożański.

- Małopolska nie ustaje w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie tylko staramy się zmieniać ludzkie postawy wobec nich, ale i przeznaczać konkretne środki na usuwanie barier. W naszym województwie co ósma osoba ma problem z niepełnosprawnością, a ok. 80% pozostaje bez pracy. W najbliższych latach Unia Europejska przeznaczy ok. 2 miliardów złotych na walkę z dyskryminacją chorych. To realne pieniądze, które skierowane zostaną w stronę samorządów, bo te najlepiej wiedzą jakie mają potrzeby w tym zakresie. Będzie je można wykorzystać na aktywizację zawodową, wsparcie edukacyjne, pomoc w zakładaniu własnych firm, czy wczesną interwencję w zakresie wykrywania schorzeń – mówi wicemarszałek Roman Ciepiela, który proponuje pójść o krok dalej. Pomysłem utworzenia w Mościcach Centrum Przygotowań Paraolimpijskich zaraził przedstawicieli rządu. - Co ciekawe, w planach rządu jest utworzenie kilku takich ośrodków w kraju i Tarnów może zostać jednym z nich – dodaje marszałek Ciepiela.
info: http://www.tarnow.pl
PR1- Jestem przekonana, że ta konwencja ma dobre strony i nie ma powodu, dla którego powinnyśmy przeciwko niej głosować - mówi w audycji "Z kraju i ze świata" posłanka Platformy Obywatelskiej Urszula Augustyn.

  Sejmowe komisje sprawiedliwości i praw człowieka zajmą się we wtorek poprawkami do konwencji przemocowej. Jej ratyfikacja budzi sporo kontrowersji politycznych. Konwencja miała być poddana pod głosowanie w Sejmie dwa tygodnie temu, jednak posiedzenie komisji zostało odwołane. Oficjalnym powodem był brak przedstawiciela rządu - wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara. Prace nad konwencją próbowało zatrzymać Polskie Stronnictwo Ludowe, tak by kontrowersyjnego tematu nie poruszać przed wyborami samorządowymi. Jednolitego zdania nie ma także w PO.

Urszula Augustyn, pytana, czy jest szansa, aby Sejm przyjął podczas wtorkowego posiedzenia, ustawę ratyfikującą konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, mówi, że "nie ma nawet najmniejszej szansy". - Problem utknął na razie w komisji, więc jeśli komisja nie wyda z siebie sprawozdania, to trudno nad czymś głosować - zaznacza wiceprzewodnicząca klubu PO.

- Posłowie, którzy biorą udział w posiedzeniu komisji mają bardzo różne pomysły na temat tego, czy ta konwencja ma wejść na salę plenarną, czy też nie - mówi gość radiowej Jedynki i dodaje, że zanim sprawozdanie będzie głosowane na sali sejmowej, klub Platformy zorganizuje spotkanie.  - Takie tematy warto przedyskutować. Roześlemy także wszystkim członkom Platformy, raz jeszcze, dobrze przetłumaczony tekst konwencji, bo obawiam się, i pewne podejrzenia w tej materii mam sprawdzone, że wiele osób rozmawia o czymś, czego nie widziało na oczy, nie przeczytało - ocenia Urszula Augustyn.

Posłanka informuje, że sama konwencja odnosi się przede wszystkim do tego, żeby zapobiegać przemocy. - Jeżeli wszyscy jesteśmy przeciwni przemocy, to szukajmy takiego rozwiązania, żeby ono było możliwe do wprowadzenia. Naszym zadaniem jest chronić słabszych. Przemoc jest zjawiskiem złym. Trzeba z nim walczyć - mówi gość audycji "Z kraju i ze świata".

Urszula Augustyn podkreśla także, że ratyfikacja konwencji przemocowej nie ma związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. - Wybory samorządowe nie są ani przeszkodą, ani pomocą. Kampania wyborcza idzie swoją drogą, a konwencja jest zupełnie innym tematem - ocenia.

Rozmawiała Kamila Terpiał-Szubartowicz.
Posłuchaj audycji
info za: www.polskieradio.pl
2014 wierzW Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystości towarzyszyło wzruszenie i duma. Posłanka Urszula Augustyn złożyła życzenia dzieciom i kadrze nauczycielskiej, wszak całkiem niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Radio Kraków1"Ten rok szkolny przyniósł wiele zmian. Po raz pierwszy sześciolatki tak masowo pojawiły się w szkołach, zadebiutował też darmowy podręcznik dla uczniów" - mówiła posłanka Augustyn w porannej rozmowie Radia Kraków.
www.radiokrakow.pl
TOP 0304 imagelargePosłanka Urszula Augustyn wzięła udział w uroczystych obchodach Miejskiego Dnia Nauczyciela w Tranowie.
phoca thumb l dsc08782W szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się uroczysty egzamin pierwszoklasistów na Pieszego. Wszystkie dzieci z klas pierwszych zostały zaopatrzone w odblaskowe kamizelki, które zapewniają bezpieczeństwo w ruchu drogowym po zmierzchu.
Podczas wizyty Posłanka Urszula Augustyn miała okazję przekonać się o doskonałej współpracy i więzi w lokalnej społeczności. Wspólne działanie dyrekcji szkoły, policji i samorządu powoduje, że szkoła jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym.
2014 Panstwo podziemne
27 września 2014 r. obchodzono w Tarnowie 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W tym dniu co roku młodzież z liceum imienia Armii Krajowej przyjmuje pasowanie na uczniów klas pierwszych szkoły wojskowej.
Uroczystości Dnia Państwa Podziemnego w Tarnowie zakończło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej tarnowskim żołnierzom Państwa Podziemnego.
Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w czasie II wojny światowej. Wypełniało wszystkie funkcje: władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą. Kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. 
info: www.radiokrakow.pl
tvpinfo

"...Nie chciałabym, żeby ta dyskusja odbywała się w takim tonie – albo Sikorski to zrobi, albo jest złym marszałkiem..."
Oglądaj program.
tvpinfo

– Prawo i Sprawiedliwość nie obiecywało zdemolowania polskiego państwa, dekompozycji Trybunału Konstytucyjnego. Wielu rzeczy nie obiecywało, a zrobiło skwapliwie i zdążyło – powiedziała Posłanka Urszula Augustyn o pierwszych stu dniach rządu Beaty Szydło w programie Minęłą Dwudziesta.
Oglądaj program.
2014 Debno21 września w Dębnie odbyła się kolejna edycja turnieju rycerskiego. Tym razem był to „Turniej Historyczny. Edycja Wyszehradzka”. W turnieju uczestniczyli rycerze oraz grupy rekonstrukcyjne z Czech, Węgier, Słowacji i Polski. 
„Turniej Historyczny. Edycja Wyszehradzka” to projekt, który uzyskał wsparcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a nawiązuje do organizowanych od lat na zamku w Dębnie Międzynarodowych Turniejów Rycerskich „O Złoty Warkocz Tarłówny”. W tym roku w Dębnie pojawią się grupy rekonstrukcyjne z Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy.
info: www.tarnowskieinfo.pl
Przemysł obronny potrzebuje planów wieloletnich i przyspieszenia w zakresie nadawania produktom statusu istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Ważne jest także, by otworzyć branży możliwość korzystania z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Takie wnioski padły podczas  wizyty członków sejmowej Komisji Obrony Narodowej w Zakładach Mechanicznych Tarnów.  W związku z zakończeniem pierwszego etapu tworzenia nowego Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwo odwiedzili posłowie, samorządowcy oraz partnerzy firmy i władze związkowe.
info: www.zmt.tarnow.pl
2014 klikowaParada to doskonała okazja do tego, aby zobaczyć z bliska niedostępne na co dzień stajnie jednej z najbardziej znanych stadnin w Małopolsce, piękne konie oraz niezwykłe umiejętności osób, które je dosiadają. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać m.in. trzymające w napięciu pokazy husarów z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. W ramach parady odbyły się również VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej, oraz III Regionalny Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Podczas uroczystości poświęcony został również nowy sztandar Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie i oficjalnie przekazany hodowcom.
info: www.malopolskie.pl
Galeria
tarnowska tv mm
Rozmowa o Pani Premier Ewie Kopacz i wyborach samorządowych.
Polityka
Urszula Augustyn (Platforma Obywatelska). 
Specjalizuje się w bardzo kontrowersyjnych, zwłaszcza w tej kadencji, sprawach edukacji. Angażowała się w kwestie związane z pójściem sześciolatków do szkoły i projekt podręcznika dla klas pierwszych. Po odejściu Krystyny Łybackiej nikt w Sejmie nie zna się na edukacji tak jak ona. Duża wiedza, polityczny spokój. Augustyn potrafi też być ostra i polemiczna, nigdy nie przekracza przy tym granic kultury politycznej. Szkoda, że tak rzadko uczestniczy w polemikach i dyskusjach, bo tu posiada dużą sprawność. A ponadto – styl i kultura. Bez partyjnego nadęcia.
2014 PrzedszkoleW sobotę, 20 września, już po raz drugi obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzień ten został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 września 2013 r. dla podkreślenia roli edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka.
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa. 1 września 2011 r. obowiązkiem wychowania przedszkolnego zostały objęte wszystkie 5-latki. Od kilku lat liczba miejsc w polskich przedszkolach systematycznie rośnie.
Wprowadzona w ubiegłym roku tzw. ustawa przedszkolna zwiększa jeszcze bardziej dostępność wychowania przedszkolnego, poprzez zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat prawa do miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.
Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy od 1 września 2015 r. prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwać wszystkim 4-latkom, a od 1 września 2017 r. – wszystkim 3-latkom. O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci zadba gmina. Z prawa tego skorzystają wszyscy rodzice, którzy będą zainteresowani posłaniem swoich dzieci do przedszkola.
Ustawa, o której mowa, ograniczyła wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2013 r. koszt każdej dodatkowej godziny ponad bezpłatny wymiar finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) wynosi maksymalnie 1 zł.
2014 75 bitwa7 września, w ramach obchodów 75. rocznicy Bitwy Radłowskiej oraz wybuchu II Wojny Światowej, w Biskupicach Radłowskich odbyła się rekonstrukcja historyczna, przedstawiająca walki o przyczółek mostowy na rzeczce Dunajec. Była to największa inscenizacja, odtwarzająca walki wojny polsko-niemieckiej z września 1939 roku w Małopolsce w bieżącym sezonie rekonstrukcji historycznych.
info: www.powiat.tarnow.pl
Galeria
2014 FasolaPiętnaste Święto Fasoli, największe przedsięwzięcie kulturalne i promocyjne w Zakliczynie przeszło do historii. Uczestnicy będą wspominać imprezę ze względu na wyjątkowo korzystną, letnią aurę, która na „Fasoli” zdarza się raz na 5 lat.
Podczas imprezy padło kilka rekordów fasolowych. Organizatorzy zmierzyli największe fasolowe nasiono, które ma 46,5 mm i ten wyniki będzie królował do przyszłorocznej edycji święta. Ponadto zebranych zostało mnóstwo ciekawych przepisów fasolowych, mogących w przyszłości posłużyć do wydania jedynej w swoim rodzaju Wielkiej Księgi Potraw Fasolowych. 
2014 TrylogiaW przepięknym Zaułku Łokietka zainaugurowano w Tarnowie akcję Cała Polska Czyta Sienkiewicza. Posłanka Urszula Augustyn w towarzystwie uczniów III Liceum Ogólnokształcącego przeczytała fragment "Potopu".
To już trzecia edycja akcji, która ma na celu popularyzowanie czytelnictwa i wzmacniania w ten sposób narodowej tożsamości. Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry.
tak jest mm
 

Zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej rekomendował Ewę Kopacz na stanowisko premiera. Kandydaturę marszałek Sejmu musi jednak zaakceptować prezydent. Jak mówiła Urszula Augustyn w TVN24, dopiero po spotkaniu Donalda Tuska z Bronisławem Komorowskim zostanie ogłoszone nazwisko nowego szefa rządu. 
info:www.tvn24.pl

 

2014 SMBTegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Muzycznych w Bochni było wyjątkowe. Po raz pierwszy naukę rozpoczynają uczniowie Szkoły II stopnia, którą uruchomiono dzięki aktywnemu wsparciu i lobbingowi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Posłanki Urszuli Augustyn. Do tej pory najbliższe Bochni szkoły muzyczne II stopnia zlokalizowane były w Tarnowie i Krakowie. Odległość jaką musiałyby pokonywać małe dzieci była często barierą nie do przekroczenia. - Samodzielny dojazd 13-letniego absolwenta do Krakowa czy Tarnowa jest praktycznie niemożliwy. Rodzic musiałby nie mieć wyobraźni, gdyby zdecydował się na taki wybór. Szkoła liczy ok. 265 uczniów, więc co roku mamy ok. 55 absolwentów. Tylko co najwyżej kilkunastu z nich kontynuowało naukę i byli to głównie starsi uczniowie, gotowi do samodzielnych dojazdów - mówił jeszcze w czerwcu tego roku Krzysztof M. Krawczyk, dyrektor obu bocheńskich szkół muzycznych.
Podczas uroczystości POsłanka Urszula Augustyn została uhonorowana zaszczytnym tytułem Matki Chrzestnej Zespołu Szkół Muzycznych w Bochni.
Galeria
info np. www.bochnianin.pl
W ostatni dzień sierpnia tradycyjne święto plonów obchodzili gospodarze gminy koniusza. Dożynki odbyły się w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury. Uroczystość uświetniły występy najmłodszych mieszkańców gminy.
Galeria

O zwracaniu szczególnej uwagi na bezpieczne zachowanie w okolicach szkół przypomni kierowcom akcja „Zwalniam przed szkołą”. Od kilku lat 1 września przed szkołami w Tarnowie oraz powiatach bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim prowadzą ją Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz policjanci z wydziałów ruchu drogowego komend powiatowych policji. Od początku akcji patronują posłanka Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji edukacji oraz wicemarszałek Roman Ciepiela, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W poniedziałek, wraz z pierwszym dzwonkiem, przed szkołami w regionie pojawią się funkcjonariusze oraz uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowa. Kierowcom będą rozdawali ulotki z deklaracją: „Zwalniam przed szkołą!” i prośbą, by wozili je w samochodach. Młodzież ubrana w uniformy, przypominające dawne szkolne dzwonki ze znakami tzw. Agatki, będzie przeprowadzała uczniów przez jezdnie. Do akcji tradycyjnie włączą się jej patroni – posłanka Urszula Augustyn i wicemarszałek Roman Ciepiela.

Bernard Karasiewicz, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego podkreśla, że akcja „Zwolnij przed szkołą” już wpisała się w scenariusz pierwszego dnia roku szkolnego i przynosi efekty.

- Nasza systematyczna praca, zwracanie uwagi kierującym, ale także uczulanie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, przynosi skutek. Jej efekty przekładają się wprost na bezpieczeństwo uczniów – podkreśla Bernard Karasiewicz.

1 września 2014 r. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą prowadzone w Tarnowie (Zespół Szkół Stowarzyszenia „Siódemka” oraz Szkoła Podstawowa nr 2), w Skrzyszowie (przed budynkiem zespołu szkół), w Dąbrowie Tarnowskiej (skrzyżowanie na drodze krajowej nr 73), w Brzesku (obok Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) oraz w Łapczycy (krajowa 4).
GaleriaPR1

Urszula Augustyn (PO) i Zbigniew Kuźmiuk (PiS) mówili w radiowej Jedynce o wystąpieniu premiera Donalda Tuska na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy.
2014 KasnaJednym z głównych cyklicznych przedsięwzięć Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna jest festiwal BRAVO MAESTRO. Tegoroczna edycja ma charakter wyjątkowy – świętujemy jego dziesiąty jubileusz. Dlatego w sierpniu tego roku w jedynej zachowanej posiadłości Mistrza Paderewskiego goszczą najwybitniejsze osobowości muzyczne. Wśród nich prof. Tomasz Strahl – dziekan Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, prof. Klaudiusz Baran – prorektor ds. artystycznych tejże uczelni, prof. Konstanty Andrzej Kulka – nestor polskiej wiolinistyki, prof. Krzysztof Jabłoński – mieszkający na stałe w Calgary laureata Konkursu Chopinowskiego, czy MOTION TRIO – fenomenalne trio akordeonowe podbijające najważniejsze estrady świata. Największą atrakcją programu koncertowego będzie spektakularny „Koncert Nocny na Wyspie” oraz „Maraton Muzyczny”. Ten ostatni stanowić będzie reminiscencję najpiękniejszych fragmentów festiwalu oraz kompilację „żartów muzycznych”.
info na podstawie www.paderewski.tarnow.pl
Galeria
2014 Dozynki skrzPrzez dwa dni mieszkańcy gminy Skrzyszów dziękowali za tegoroczne plony. Podczas nich odbył się m.in. konkurs wieńca dożynkowego, zawody sportowe czy koncerty. W dobrej zabawie nie przeszkodziła pogoda.
Info: www.skrzyszow.pl 
2014 projekt eduWakacje, niestety, dobiegają końca. Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego Roku Szkolnego. Konferencja dla dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządowców zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie była podsumowaniem pierwszego etapu projektu edukacyjnego, którego celem jest poprawa jakości efektów kształcenia. Projekt jest realizowany w powiecie tarnowskim dzięki pieniądzom pozyskanym z MEN - na skutek współpracy osób odpowiedzialnych za edukację w powiecie (prof. Edmund Juśko, dr Barbara Dagmara Niziołek) z posłanką Urszulą Augustyn. 
Galeria
2014 bitwa warszwskaŚwięto Wojska Polskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej "Cudu nad Wisłą" i piękna polska religijna tradycja - uroczystość Matki Bożej zielnej - to wszystko jednego dnia: 15 sierpnia. Tarnowianie - tak jak wielu Polaków - pamiętają o poległych, cieszą się i szanują historię, oddają cześć Matce Bożej. W Warszawie podziwiano paradę wojskową, z nadzieją, że losy Polski i Europy potoczą się pokojową drogą. 
Galeria
2014 zakliczynDobrą tradycją w Gminie Zakliczyn stało się organizowanie dożynek gminnych każdego roku w innej miejscowości. Teraz przyszła kolej na Wesołów. Jak się okazuje - wybór fantastyczny! Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wesołów i Zakliczyńskie Centrum Kultury skupiły wokół siebie aktywnych mieszkańców i zaprosiły na wyjątkową biesiadę rolników oraz miłośników ludowych tradycji. Było pięknie i wesoło, bo w tym ślicznym zakątku zakliczyńskiej ziemi ludzie są gościnni i serdeczni. Dziękuję!
Galeria
2014 Dozynki debnoPogoda dopisała, a to warunek bardzo ważny, by zabawa na świeżym powietrzu się udała. Dożynki gminy Dębno w tym sezonie odbyły się w Woli Dębińskiej. Były obrzędy dożynkowe, dzielenie się chlebem, prezentacje wieńców, śpiewy i tańce ludowe. A na koniec zabawa taneczna. 
facebook