Dodatkowe miliony - Urszula Augustyn Posłanka na Sejm RP


Dla Tarnowskiej TV o doatkowych funduszach dla małopolskich kopalni.
facebook