indeks
- Wizytę pana prezydenta można było wykorzystać do pięknej lekcji wychowania obywatelskiego. Szkopuł tkwi w tym, że jednak mamy czas wyborczy - mówi w "Salonie politycznym Trójki" wiceminister edukacji Urszula Augustyn.
facebook