RK

"Tarnowską aferę trzeba wypalić żelazem"
facebook