Radio Kraków - Urszula Augustyn Posłanka na Sejm RP
RK

"Tarnowską aferę trzeba wypalić żelazem"
facebook