fbpx
urszula augustyn - tarnow posel, sejm

Pracuję najlepiej jak potrafię i z tego rozliczam się przed wyborcami.

Patrzę na świat pozytywnie i wierzę, że ludzie z natury są dobrzy. Wierzę w rozmowę, w siłę argumentów, w twórczą energię. Na tym buduję swoją wizję Polski jako kraju otwartego, tolerancyjnego i opiekuńczego. Jako przestrzeni dobrej do życia.

Praca i solidarność zespołowa

Cenię w ludziach otwartość, szczerość, odpowiedzialność, energię, odwagę i tolerancję. To cechy, które tworzą pozytywny świat. To mój drogowskaz.
Nie zgadzam się na bylejakość. Nie zgadzam się na język kłamstwa, agresji i pogardy.
Może to mrzonka, ale wiem, że można komunikować się pozytywnie i uczciwie. Przyzwoicie.
Jestem politykiem, ale w tym tylko sensie, w jakim politykę rozumiemy jako służbę Państwu, dla dobra wszystkich Obywateli.

zapraszam do współpracy