fbpx
urszula augustyn - tarnow posel, sejm
2019-07-09

Podsumowanie VIII kadencji Sejmu RP #SzkołaOdNowa

Jako minister edukacji w Gabinecie Cieni, oprócz wielu innych działań, opracowałam  wraz z zespołem nowoczesny program dla edukacji. Roboczo nazwałam swój projekt # SzkołaOdNowa

Sprawdźcie proszę! To bardzo ważne! To 5 kluczowych zagadnień dotyczących edukacji.

Priorytet – EDUKACJA

W kolejnej kadencji musimy przede wszystkim ustabilizować sytuację w szkołach, a następnie stopniowo tworzyć warunki do rozwoju nowoczesnej edukacji.

Nie zrobimy tego sami. Potrzebna jest współpraca z samorządowcami, nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Proponuję więc:

1. SZKOŁĘ DEMOKRATYCZNĄ #SzkołaDemokratyczna

W takiej szkole decyzje podejmują wspólnie nauczyciele, rodzice, samorządowcy oraz uczniowie. Rada Szkoły przygotowuje projekt działania, nad którym debatuje i głosuje Walne Zgromadzenie Szkoły.

Jawnie!

Wspólnie!

Zgodnie!

 

2. SZKOŁĘ KOMPLEKSOWĄ #SzkołaKompleksowa

Szkoła będzie świadczyć pełną usługę edukacyjną: opiekę, edukację, żywienie, sport, rozwijanie talentów i zainteresowań, wyrównywanie szans, wychowanie. Taka szkoła działać będzie 9-10 godzin dziennie, kompleksowo i nowocześnie.

Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzonych w zespołach klasowych, uczniowie będą uczestniczyć w grupowych zajęciach rozwijających zdolności, uzupełniających braki, korygujących dysfunkcje, przygotowujących do aktywności w życiu kulturalnym i społecznym.

Długi pobyt w szkole obliguje do wspólnego ciepłego posiłku i taki uczniowie dostaną. Jest to okazja do wykształcenia nawyków zdrowego żywienia, walki z otyłością oraz innymi współczesnymi chorobami żywieniowymi.

Zajęcia pozalekcyjne spełnią rolę zadań domowych, nie będzie więc potrzeby noszenia książek i przyborów.

W efekcie zlikwidujemy (w szkołach podstawowych)  prace domowe i tornistry, a w szkołach ponadpodstawowych także korepetycje!

Bez tornistrów!

Bez zadań domowych!

Bez drogich korków!

 

3. SZKOŁA PRESTIŻOWYM MEJSCEM PRACY #SzkołaPrestiżowymMiejscemPracy

Za pracę należy się godziwa płaca, a wszystkie decyzje nauczycieli będą ich dobrowolną deklaracją. Pozostawimy dotychczasowy wymiar pensum. Dodatkowo zaproponujemy realne możliwości dobrego zarabiania.

Dłuższy aktywny czas pracy szkoły wygeneruje kolejne godziny zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych. Stworzy to możliwości zatrudniania nowych nauczycieli lub dodatkowych zajęć dla już pracujących (dodatkowy kontrakt). Każdą godzinę godnie wynagrodzimy. Pozwoli to realnie znacznie więcej zarobić dotychczasowym nauczycielom i otworzy szkoły na nowych pracowników. Dzisiaj, w rzeczywistości nauczyciele pracują dużo więcej niż obowiązkowe pensum, ale nie są adekwatnie wynagradzani, a w społeczeństwie nadal funkcjonuje mit o ich małym obciążeniu pracą.

Nie przyciągniemy do zawodu młodych, jeśli nie zaproponujemy godnych zarobków.

Godne zarobki dla nauczycieli tu i teraz!

Dość pomiatania nauczycielami!

Nauczyciel = PRESTIŻ!

 

 

4. SZKOŁĘ WOLNĄ OD POLITYKI #SzkołaBezPolityki

Szkole potrzebna jest stabilizacja, ciągłość i bezpieczeństwo. Kolejne kadencje parlamentu nie mogą wywracać programów zgodnie z poglądami rządzącej większości.

Odsuniemy polityków od decydowania o tym, czego uczą się dzieci w szkołach. Powołamy nową Komisję Edukacji Narodowej, złożoną z ekspertów rekomendowanych przez uczelnie, środowiska edukacyjne, samorządy, organizacje pozarządowe. Będzie to instytucja niezależna i solidnie umocowana w prawie (podobnie, jak RPO).

KEN będzie odpowiedzialna za tworzenie programów nauczania, potem za ich monitorowanie i ewolucję, a sprawozdanie składać będzie raz w roku przed Sejmem.

Bez polityki w szkole!

Z nowoczesnym programem!

Nowa Komisja Edukacji Narodowej!

Program w rękach najlepszych polskich profesjonalistów!

 

 

5. SZKOŁĘ JEDNOZMIANOWĄ #SzkołaJednozmianowa

Żeby program mógł być realizowany, szkoły muszą pracować na jedną zmianę.

Zaproponujemy samorządom program współfinansowania – wg zasady: złotówka do złotówki – rozbudowy bazy szkolnej tam, gdzie przez deformę Zalewskiej wróciła dwuzmianowość. Lekkie moduły pozwolą szybko poprawić sytuację lokalową i stworzyć warunki do normalnej pracy.

Decyzje o tym, jak najlepiej wykorzystać bazę szkolną, podejmować będą samorządy wraz z rodzicami i nauczycielami.

Szkoła ma być nowoczesna i zmieniać się wraz ze zmieniającym się światem, ale nie rewolucyjnie, tylko w sposób przemyślany, ewolucyjnie.

Pieniądze na szkoły dla samorządów!

Złotówka do złotówki!

Nowa baza – jedna zmiana!