fbpx
urszula augustyn - tarnow posel, sejm
fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki
2019-07-05

83. posiedzenie Sejmu RP – podsumowanie

Na 83. posiedzeniu Sejmu RP zwołano obrady połączonych Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego, na których odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy umożliwiającej samorządom wypłatę wynagrodzeń nauczycielom biorącym udział w strajku w okresie od 8.04-25.04.2019 roku. Podczas posiedzenia komisji Urszula Augustyn, jako poseł sprawozdawca, argumentowała: “Nauczyciele, to grupa kiepsko wynagradzana, dziś wszyscy – nawet rządzący zgadzają się, że płace w oświacie trzeba podnieść. Strajkujący nauczyciele otrzymali wynagrodzenia kilkuset złotowe, tj. głęboko poniżej kwoty pozwalającej na przeżycie. Samorządowcy deklarują, że chętnie wypłacą pełne świadczenia. Niestety prawo na to nie pozwala. Pieniądze z subwencji oświatowej są w samorządach, w związku z tym ustawa nie pociąga skutków finansowych dla budżetu. Jest jedynie możliwością daną samorządom, by nauczycielskie pensje wypłacić w całości”.  Niestety, głosami posłów PiS, projekt nie został skierowany do dalszych prac.

Zapis wideo obrad komisji

 

Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła postulat pozbawienia nauczycieli prawa do strajku. Do Sejmu wpłynęła petycja, postulująca „w interesie publicznym, a w szczególności w interesie uczniów, /…/ o zmianę art. 19. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w taki sposób, aby wyłączyć prawo do strajku w odniesieniu do pracowników oświaty”.
Referująca petycję wiceprzewodnicząca Komisji poseł Urszula Augustyn wskazała, iż petycja jednoznacznie nawiązuje do niedawnego strajku nauczycieli oraz jest w oczywisty sposób sprzeczna z Konstytucją i wiążącymi Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, a prawo do strajku należy do podstawowych praw pracowniczych i stanowi fundament wolności obywatelskich. Urszula Augustyn rekomendowała odrzucenie żądania zawartego w petycji.
Poseł Jacek Świat (PiS) oświadczył, iż strajk nauczycieli uderza w uczniów i dlatego wnosił, aby Komisja wystąpiła z dezyderatem do Ministra Edukacji Narodowej o ocenę, na ile obecne przepisy, dotyczące prawa do strajku nauczycieli, należałoby jednak zmienić. Podobnie wypowiedział się wiceprzewodniczący Komisji poseł Andrzej Smirnow (PiS).
Przewodniczący Komisji poseł Sławomir Piechota (PO) wskazał, iż ograniczanie prawa do strajku nauczycieli byłoby bardzo niebezpiecznym precedensem, uderzającym w podstawowe wolności i tym samym naruszałoby fundament społeczny i obywatelski demokratycznego państwa. Powołał się także na jednoznaczną etyczną ocenę prawa do strajku nauczycieli zawartą w wywiadzie ks. Rafała Kowalskiego – rzecznika Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. Ks. Kowalski wskazał, iż „Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens (O pracy ludzkiej) napisał, że pracownicy powinni mieć zapewnione prawo do strajku, bez sankcji karnych za uczestnictwo w nim. Zaznacza oczywiście, że nie można go nadużywać, bo to może prowadzić do paraliżu całego życia społeczno-ekonomicznego, co jest sprzeczne z wymogami wspólnego dobra. Trzeba przede wszystkim rozmawiać, ale jeśli negocjacje zawodzą i nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od pracodawcy swoich praw, trzeba zastrajkować.” (GW 10 kwietnia 2019 r.).
Ostatecznie Komisja przyjęła wniosek poseł Urszula Augustyn i postanowiła o nieuwzględnieniu (odrzuceniu) żądania zawartego w petycji.