fbpx
urszula augustyn - tarnow posel, sejm
2018-12-06

Walka z dopalaczami

Ostatnio przez Polskę przetoczyła się fala zatruć dopalaczami. Poniżej kilka zdań o działaniach profilaktycznych. Wiem, że to ciągle mało i trzeba szukać kolejnych sposobów by dotrzeć z informacją. Najważniejsze jednak, by “włączać rozum”.

1. Edukację związaną z przeciwdziałaniem narkotykom i dopalaczom prowadzimy w programie rządowym “Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2. Wspólnie z MSW i Policją realizowany jest projekt ” Profilaktyka a Ty” (PAT), który obejmuje niemal cały kraj – w tym roku dołączymy kolejne dwa województwa. 23 czerwca na Stadionie Narodowym odbyło się spotkanie 11 tys. Liderów tego programu, promującego zdrowy styl życia, bez narkotyków i dopalaczy.

3. Ośrodek Rozwoju Edukacji proponuje nauczycielom i rodzicom informacje dot. problemu. Na stronie ORE jest e- poradnik profilaktyki uzależnień, scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk. Można również korzystać ze szkoleń.

4. Działa telefon zaufania dla dzieci (116 111) i dla dorosłych (800 100 100), którego obsługa informuje o instytucjach, które udzielają konkretnej pomocy. Pracownicy “Telefonu” podejmują także bezpośrednie interwencje (wspólnie z Policją) jeśli dzwoniący znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

5. Współpracowaliśmy z MZ przy realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (weszła w życie 1 lipca), która zawiera otwarty katalog substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia, pozwalający organom ścigania na podjęcie interwencji.

6. Realizowane są programy profilaktyczne, które dofinansowane są za pośrednictwem wojewodów i ich zespołów koordynujących program BiPS.

7. Planujemy na wrzesień duża akcję informacyjną w mediach i zalecenie dla szkół, by obowiązkowo przeprowadzić projekty profilaktyczne we wszystkich placówkach.

8. Realizujemy działania uzupełniające w rządowym programie “Bezpieczna Plus”, które wzmacniają profilaktykę uzależnień.