fbpx
urszula augustyn - tarnow posel, sejm
2020-12-04

Życzenia z okazji Barbórki

Szanowni Państwo!
Dzisiaj Barbórka – Dzień Górnika, jedna z najważniejszych i najpiękniejszych dat
w kalendarzu. W tym roku, ze względu na pandemię, to radosne, rozśpiewane święto Wasze
i całych Waszych rodzin ożyje we wspomnieniach wspaniałych uroczystości i biesiad minionych lat.
Ale Barbórka jest także dobrym momentem na chwilę zadumy nad Waszą pracą – trudną, wymagającą, odpowiedzialną, pracą nie do zastąpienia, budującą dobrobyt i dobrostan Polski i Polaków.
Bycie górnikiem to coś więcej niż tylko praca, to także etos – nośnik idei i wzorów kulturowych. To życie i postępowanie według wartości, na których buduje się strukturę społeczną i dobre relacje między ludźmi. To aktywny i mądry udział w życiu społecznym.
Przecież nie kto inny, jak właśnie górnicy zawsze byli i są awangardą istotnych zmian.
To górnicy dawali impuls do słusznych protestów przeciwko opresyjnej władzy. To górnicy szli w pierwszych szeregach strajków. Strajków o wolność, prawdę i godną pracę.
Drodzy Górnicy, możecie być dumni z siebie, ze swojej ciężkiej i wartościowej pracy, tak, jak dumni jesteśmy z Was my wszyscy.
Życzę, by społeczny szacunek dla Waszej pracy przekładał się na podejmowane wobec kopalń decyzje. Życzę zdrowia, wielu powodów do radości i nadziei, że w kolejnych latach znów spotkamy się, by wspólnie świętować wspomnienie św. Barbary.